U FOKUSU

Završetak Osnovnog kursa za humanitarno deminiranje u Centru za PMD i uništavanje NUS-a


U kasarni “Rajlovac OS BiH”, u Centru za PMD i uništavanje NUS-a, 30.09.2016 godine izvršena je podjela uvjerenja za osamnaest polaznika, koji su uspješno završili Osnovni kurs za humanitarno deminiranje. Polaznici kursa bili su vojna lica iz sastava brTP, 4.pbr, 6.pbr, KOiD-a, Komande logistike kao i civilna lica, koja su na kurs upućeni posredstvom Centra za uklanjanje mina u BiH (BHMAC).

Nakon izvršene analize kursa, od strane načelnika Odsjeka za humanitarno deminiranje kapetana Seada Hubjera, u povodu završetka kursa i podjele uvjerenja, prisutnim se obratio komandant Centra za PMD i uništavanje NUS-a pukovnik Miljan Janković, koji je istakao značaj ovog kursa i čestitao polaznicima na postignutim rezultatima.   

Realizacija kursa odvijala se u periodu od 22.08. do 30.09.2016 .godine, gdje su polaznici kursa kroz 192 nastavna sata stekli osnovna znanja iz oblasti humanitarnog deminiranja. U sklopu obuke izvršena je posjeta deminerskog radilišta u Butilima kod Sarajeva, gdje deminerske aktivnosti izvode pripadnici Deminerskog bataljona.

Cilj ovoga kursa je upoznavanje budućih deminera sa procedurama rada i regulativama kojima se reguliše humanitarno deminiranje u OS BiH.

Kurs je u potpunosti prilagođen standardima koje propisuje Centar za uklanjanje mina u BiH (BHMAC), a koji su usaglašeni sa međunarodnim standardima. Nakon osposobljavanja na ovom kursu, polaznici stiču pravo za dobijanje akreditacije od strane BHMAC-a.