U FOKUSU

Godišnja analiza obuke Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane

Dana 06.12.2016. godine u komandi Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane održana je godišnja analiza obuke brigade na kojoj je prisustvovao komandant OK OS BiH general major Dragan Vuković i komandant Brigade ZS i PZO brigadir Dragan Nakić. Komandanti jedinica iz sastava Brigade ZS i PZO iznijeli su realizovane i postignute rezultate u obuci kao i probleme sa kojima su se susretali u tekućoj godini, te razmotrili načine za prevazilaženje uočenih nedostataka.Iako se susretala sa mnogim preprekama i ograničenjima, zaključeno je da je brigada napravila veoma dobre rezultate po pitanju obuke u ovoj godini. Posebno je istaknuto da je obuka pripadnika Brigade ZS i PZO u većem dijelu bila fokusirana na pružanje pomoći civilnom stanovništvu kako bi bila spremna i ubuduće pružiti neophodnu pomoć ugroženim, kao što je to i do sada činila nebrojeno puta.