U FOKUSU

Realizovana Inicijalna planska konferencija za vježbu “Dinamičan odgovor 17-4”


U skladu sa procedurama Operativne komande OS BiH, u kasarni „Božan Šimović“- Čapljina, 22.02.2017. godine, realizovana je Inicijalna planska konferencija za vježbu vanjskog ocjenjivanja 4. pješadijske brigade „Dinamičan odgovor 17-4“.

Nosilac realizacije konferencije, na kojoj je učestvovalo 60 učesnika, bila je Operativna komanda OS BiH i njene podređene jedinice. Konferenciju je otvorio zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadni general Mirsad Ahmić, oficir za provođenje vježbe (OCE), koji je prezentovao osnovne ciljeve vježbe i očekivane produkte konferencije.

Prisutnima se obratio i komandant komande obuke i doktrine brigadir Ilija Petrović, ispred direktorijata vježbe ističući važnost obučavanja pripadnika OS BiH u centrima za obuku OS BiH.

Pored starješina OK OS BiH, učešće na konferenciji uzele su i starješine iz Komande za podršku i EUFOR-a, tj. svi oni sastavi koji su obuhvaćeni realizacijom pomenute vježbe. Održana konferencija predstavlja prvu fazu priprema za vježbu koja će se u oktobru tekuće godine održati na poligonu za borbenu obuku Manjača.

Nakon rada u sindikatima, vođe sindikata su putem kratkih brifinga izvršili potvrđivanje produkata konferencije.

Komandant 4. pbr brigadni general Tomo Kolenda zahvalio se svim učesnicima konferencije te istakao da će težište komande brigade u narednom periodu biti na pripremama deklarisane čete za NEL-2 ocjenjivanje po OCC E&F koje će biti realizovano u oktobru na poligonu za borbenu obuku Manjača u sklopu vježbe „Dinamičan odgovor 17-4“.

Incijalnu plansku konferenciju je zatvorio brigadni general Mirsad Ahmić, istakavši da su svi ciljevi konferencije ispunjeni nakon čega je dao smjernice za rad za naredni period do glavne planske konferencije.