U FOKUSU

VVO “Dinamičan odgovor 17-5” 5. pbr OS BiH


BBG (bataljonska borbena grupa) iz sastava 5. pbr OS BiH s deklarisanim jedinicama OS BiH (po OCC E&F konceptu), na lokaciji Centra za borbenu obuku (CBO) Manjači u periodu od 15.05. do 22.05. 2017. godine realizuju Vježbu vanjskog ocjenjivanja „Dinamičan odgovor 17-5“.

Cilj vježbe je provjerava interoperabilnost deklarisanih jedinica OS BiH za djelovanje unutar NATO komandi i jedinica, kao i podizanje borbene obučenosti jedinica 5. pbr deklarisanih po OCC E&F konceptu. Ista će biti realizovana u dva dijela:

Prvi dio - FTX (Vježba na terenu), u sklopu koje će biti izvršeno vanjsko ocjenjivanje (SEL2) osam jedinica OS BiH deklarisanih po OCC E&F konceptu, a ocjenjivači su djelatnici iz sastava OS BiH uz podršku ocjenjivača iz partnerskih zemalja.

Drugi dio - LFX (Vježba bojevog gađanja) s deklarisanim jedinicama izvršit će se ličnim i kolektivnim oružjem i oruđima.

Dana 22.05.2017. godine od 10:30-12:00 sati na lokaciji CBO Manjača, bit će upriličen Dan za posjetioce (DVD), gdje će pozvane zvanice imati priliku da steknu uvid u stepen obučenosti i osposobljenosti učesnika vježbe.

2 FOTO GALERIJA