Vijesti

Zajednička operativna vježba EUFOR-a i OS BiH „Brzi odgovor 2017“


Vježba operacije podrške miru „Brzi odgovor 2017“ pod vodstvom EUFOR-a i učešćem jedinica Oružanih snaga BiH će biti realizirana na lokacijama Sarajeva, Pazarića i Kalinovika u periodu od 11. do 15. oktobra 2017. godine.

Ovo je biti prvi put da agencije za provođenje zakona BiH, Oružane snage BiH i snage EUFOR-a zajedno realiziraju vježbu prema predviđenim scenarijima, kako bi testirali svoje reakcije u slučaju vanrednih situacija.

Cilj vježbe je da se testira interoperabilnost lokalnih institucija, saradnja sa međunarodnim snagama EUFOR-a kao i nivo obučenosti policijskih agencija BiH i jedinica OS BiH koje su uključene u vježbu.

U periodu od 12. do 14. oktobra, Oružane snage BiH će učestvovati u vježbi sa jednim odjeljenjem iz sastava Deminerskog bataljona. Također, od 16. do 20. oktobra u zajedničkoj obuci EUFOR-a i Oružanih snaga BiH, koja je svojevrstan nastavak vježbe „Brzi odgovor 2017“, Oružane snage BiH će uključiti pješadijsku četu iz sastava 6. pješadijske brigade, deklarisani vod Vojne policije i EOD tim iz Brigade taktičke podrške.

Ukupno 125 pripadnika OS BiH uključenih u „Brzi odgovor 2017“ i zajedničku obuku sa EUFOR-om će imati izvrsnu priliku za provjeru i demonstraciju operativnih sposobnosti u reakcijama na vanredne situacije.

Vježba koncepta „Brzi odgovor“ održava se svake godine u organizaciji Glavne komande EUFOR-a i predstavlja jedan vid podrške Oružanim snagama BiH na izgradnji operativnih sposobnosti za unapređenje i održavanje sigurnosnog okruženja.