Vijesti

Realizovan orijentacijski kurs „Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja“


U organizaciji Centra za sigurnosnu saradnju-RACVIAC-a, podršku i saradnju Savezne Republike Njemačke, Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BIH, od 5. do 8.3.2018. godine, u Sarajevu je održan orijentacijski kurs „Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja (Dayton Article IV)“ .

U skladu sa Sporazumom o subregionalnoj kontroli naoružanja, kurs je dizajniran za oficire i podoficire koji se bave provedbom kontrole naoružanja, na kojem je učestvovalo više od 30 polaznika iz: BIH, R. Srbije, R. Hrvatske, SR. Njemačke, Grčke, Rumunije, Slovenije, J. Koreje, Španije, Turske i OESS-a.

Ciljevi realiziracije kursa bili su obuka i trening učesnika kako da uspješno obavljaju dužnosti inspektora i/ili pratećeg tima kao i da uključi i trenira personal na lokacijama provedbe praktičnog dijela kursa.

Predavači iz BiH, R. Hrvatske, R. Srbije i Crne Gore, te ostali predavači kao i ostali personal zaduženo za provedbu kursa, kroz provedbu teoretskog dijela su prezentovali neophodne informacije koje su učesnici primjenjivali kroz praktičnu provedbu kursa na lokacijama kasarni „Teufik Buza Tufo“ Visoko i „Mato Lučić Maturica“ Kiseljak.

Zahvaljujući izuzetno profesionalnom angažmanu, stručnošću personala uključenog u realiziranje kursa u potpunosti su postignuti svi planirani ciljevi, a učesnici kursa su usvojili znanja o teoretskim i praktičnim aspektima u obavljanju dužnosti inspektora ili pratećeg tima.

6 FOTO GALERIJA