Vijesti

Helikopter OS BiH izvršio hitnu medicinsku evakuaciju bolesnog novorođenčeta iz Sarajeva u Beograd


Helikopter za hitnu medicinsku evakuaciju Oružanih snaga BiH (MEDEVAC) je 11.aprila 2018.godine, na zahtjev menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS), izvršio hitni transport bolesnog novorođenčeta, iz Sarajeva u Institut za majku i dijete u Beograd- Republika Srbija.

Hitna medicinska evakuacija je izvršena u skaldu sa propisanim skraćenim procedurama za navedene slučajeve uz prethodno dobivanje potrebne saglasnosti za let helikoptera OS BiH izvan granica BiH, koja je osigurana u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH.

Oružane snage BiH su, kao i bezbroj puta do sada navedene zadatke pravovremeno i uspješno izvršile te će i dalje u okviru raspoloživih kapaciteta i resursa biti u stalnoj pripravnosti za pružanje asistencije civilnim organima vlasti u BiH i time dati svoj puni doprinos u izvršavanju ove, zakonom propisane, obaveze.

2 FOTO GALERIJA