Vijesti

Sastanak predstavnika EU i NATO sa najvišim predstavnicima Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH


Delegacija predstavnika EU i NATO koju je predvodio direktor Direktorijata za upravljanje kriznim situacijama (CMPD) Evropske službe za vanjske poslove (EEAS) ambasador Gabor Ikoldy sastala se 12.04. 2018. godine sa najvišim predstavnicima Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH.

Delegaciju je primio načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalmajor Senad Mašović i njegovi zamjenici brigadni generali Ivica Jerkić i Gojko Knežević.

U delegaciji predstavnika EU i NATO, pored direktora CMPD su bili i zamjenik pomoćnika generalnog sekretara NATO John Manza, zamjenik direktora za operacije i planiranje u NATO štabu za međunarodno vojno osoblje brigadni general Gianmarco Badialetti, politički savjetnik operativnog komandanta operacije “Althea” Tatjana Jakšičova, glavni politički savjetnik komandanta EUFOR-a Thomas Widrich.

Tokom sastanka general Mašović je upoznao goste sa trenutnim aktivnostima Oružanih snaga BiH u oblasti humanitarnog deminiranja, procesa uništavanja MiMES-a, učešća u operacijama podrške miru u svijetu, te pomoći civilnim organima vlasti i građanima BiH prilikom prirodnih katastrofa i nesreća. Između ostalog, istakao je izuzetno dobru saradnju sa NATO, EUFOR-om i Uredom EU u BiH, izražavajući zahvalnost na podršci i pomoći u realizaciji do sada uspješno realizovanih projekata. Posebno je istakao ostvarene rezultate i realizovane aktivnosti u podršci jačanju kapaciteta obuke pripadnika OS BiH, kroz realizaciju zajedničke obuke OS BiH i EUFOR-a.

Gospodin Ikoldz je izrazio podršku daljim aktivnostima Oružanih snaga BiH na putu ka evroatalantskim integracijama. Posebno se osvrnuo na potrebu za širu saradnju BiH sa EU u oblasti sigurnosti i odbrane, a u skladu sa Strategijom EU za Zapadni Balkan.  

General Mašović je naglasio potrebu jačanja regionalne saradnje i definisanja različitih ideja za saradnju u regionu, naročito kada je u pitanju definisanje zajedničkih kapaciteta za reagovanje na prirodne i druge nesreće, a u cilju spašavanja ljudskih života i imovine. Zajednički je ocijenjeno da u narednom periodu više pažnje treba posveti realizaciji zajedničkih aktivnosti koje vode unapređenju regionalne saradnje.

Takođe, izražena je želja za nastavkom saradnje Oružanih snaga BiH sa predstavnicima EU i NATO, a u cilju što efikasnije realizacije aktivnosti u polju obuke OS BiH, ali i u drugim poljima saradnje. U tom pogledu, sagovornici su se složili da je neophodo unaprijediti koordinaciju u cilju izbjegavanja eventualnih dupliranja aktivnosti u polju obuke i vježbi. Načelnik ZŠ OS BiH, generalmajor Masović je još jednom zahvalio na pomoći koju EU i NATO pružaju OS BiH, ali je takođe naglasio da je neophodna jača podrška NATO i EU prema OS BiH u dijelu koji se odnosi na modernizaciju OS BiH, imajuci u vidu aktivnosti Oružanih snaga BiH u izvršavanju misija i zadataka u zemlji i inostranstvu.

6 FOTO GALERIJA