Vijesti

Štabni kurs za podoficire OS BiH


Svečanom ceremonijom 14.05.2018. godine u Centru za profesionalni razvoj (CPR) u Travniku počeo je Štabni kurs za podoficire koji je neophodan uslov za unapređenje u čin zastavnika.

Planom rada predviđena je obrada mirnodopskih dužnosti podoficira tokom realizacije određenih operacija, što će polaznicima omogućiti sticanje vještina i sposobnosti za preuzimanje i vršenje štabnih podoficirskih dužnosti na nivou batalјona i viših komandi.

Nakon uvodne dobrodošlice, voditelј kursa zastavnik I klase Marinko Marić, poželio je polaznicima da ostvare cilјeve zbog kojih su došli, naglasivši da očekuje od njih profesionalan odnos.

Komandant CPR pukovnik Hazrudin Hasagić, kazao je da je cilј kursa, da podoficiri koji ga pohađaju, povećaju produktivnost u radu na osnovu stečenih znanja i vještina. On je pozvao polaznike da se na lokaciji kasarne Travnik ponašaju u skladu sa važećim SOP-ovima.

Zamjenik komandanta Komande za obuku i doktrinu (KOiD) brigadir Danko Petrušić, poručio je podoficirima da su obezbjeđeni uslovi za obuku, te da će sa njima raditi iskusni instruktori zbog čega, kako je rekao, očekuje ostvarenje postavlјenog cilјa.

Početku kursa prisustvovali su instruktori CPR koji će tokom šest sedmica svakodnevno raditi sa 20 polaznika.