Vijesti

Ceremonija početka obuke 20. klase kandidata na osnovnoj vojničkoj obuci u Centru za osnovnu obuku Pazarić


U Centru za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu u Pazariću, 31.07.2018. godine održana je svečana ceremonija u povodu početka osnovne vojničke obuke kandidata 20. klase za prijem u vojnu službu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Kandidatima na obuci 20. klase tokom svečane ceremonije su se obratili zamjenik komandanta KP OS BiH brigadir Zoran Dunović, načelnik štaba, ujedno i zamjenik komandanta KOiD brigadir Danko Petrušić te načelnik štaba Centra za osnovnu obuku major Zoran Barbić.

U svom obraćanju major Barbić je nakon uvodnih riječi dobrodošlice naveo da će kandidati za vrijeme 11 sedmica obuke imati podršku iskusnih i obučenih profesionalaca kako bi postigli potrebne standarde koji se od njih traže. Zaželio im je puno uspjeha u obuci, dobrog zdravlja i sreće u izvršavanju vojničkih zadataka i obaveza, te je naglasio da treba da budu ponos svojih najmilijih, budućih jedinica, OS BiH i države BiH.

Načelnik štaba, ujedno i zamjenik komandanta KOiD brigadir Danko Petrušić naveo je da je svaki početak težak ta da će u pojedinim momentima obuka izgledati kao nepremostiva prepreka, međutim samo upornim radom ovakve prepreke se uspješno i prelaze. U nastavku govora rekao je da će kandidati biti stavljeni pred razne izazove i pritiske, a istovremeno da će se od njih zahtijevati da ne podliježu pritiscima te da izazove prevazilaze na najbolji način. Nakon svega pomenutog na kraju je tražio da poštuju prvo svoje porodice, slušaju komandire i instruktore, te je obećao da će komanda KOiD-a preduzeti sve mjere, radnje i postupke iz svoje nadležnosti kako bi kandidatima olakšali ostvarivanje njihovog cilja te izvršenje pred njih postavljenih zadataka.

Zamjenik komandanta KP OS BiH brigadir Zoran Dunović u ime KP i u svoje lično ime srdačno je pozdravio kandidate, te je istakao da očekuje od kandidata da se brzo prilagode novim uslovima života i rada u Centru za osnovnu obuku. Naglasio je da kandidati da bi uspješno završili obuku moraju ispuniti sve standarde koji se od njih budu tražili, te ih je sve zajedno ohrabrio njegovim riječima kojima je dao doznanja da je i sam uvjeren koliko su sposobni , i snažni da privedu obuku kraju. Na kraju zaželio je puno uspjeha i dobro zdravlje svim kandidatima.

Osnovnu vojničku obuku u okviru 20. klase će pohađati 303 kandidata i kandidatkinja nakon čega će, oni koji uspješno dostignu postavljene standarde, potpisati ugovor o vojnoj službi te će biti raspoređeni u komande i jedinice Oružanih snaga BiH na službu i dalje usavršavanje u službi.

6 FOTO GALERIJA