Vijesti

Razgovori o mapi puta (RMT) po OCC E&F Programu u OS BiH


Sastanak na temu „Razgovori o mapi puta“ s predstavnicima NATO Direktorijata za vojnu saradnju (MPD-SHAPE) održan je 06. i 07.11.2018. godine u Domu OS BiH u Sarajevu.

Domaćin bilateralnog sastanka bio je zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić, a teme o kojima se razgovaralo odnosile su se na nastavak učešća Oružanih snaga BiH u NATO OCC E&F Programu.

Ovom prigodom general Jerkić je naglasio važnost saradnje s NATO direktorijatom za vojnu saradnju, kao i daljeg nastavka procesa ocjenjivanja jedinica OS BiH po OCC E&F Programu.

Također, general Jerkić je naglasio važnost i značaj dosadašnjih rezultata, te istakao kako se u narednom periodu planira deklarisati Bojna grupa lake pješadije u cilju ispunjenja zadatih smjernica Ministarstva odbrane BiH.

Pukovnik Hirsti iz NATO Direktorijata za vojnu saradnju se zahvalio na dosadašnjoj uspješnoj saradnji i postignutim rezultatima. 

10 FOTO GALERIJA