Vijesti

Predstavnici Političkog i sigurnosnog odbora (PSO) Vijeća Europske unije posjetili Komandu logistike


Delegaciju Političko-sigurnosnog odbora Vijeća Europske unije dana 30.11.2018. godine na lokaciji kasarne Rajlovac posjetila je Komandu logistike. Delegaciju PSO Vijeća EU je sačinjavalo 28 ambasadora, a u delegaciji se nalazio i šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini ambasador Lars-Gunnar Wigemark.

Posjeti je prisustvovao i komandant EUFOR-a generalmajor Martin Dorfer sa saradnicima. Ispred OS BiH ambasadore PSO Vijeća EU prihvatili su komandant KL brigadir Ernes Heleg, Izvršni oficir GLB pukovnik Mensud Hebibović i predstavnik J4 ZŠ OS BiH major Mensur Hadžić.

Putem informativnog brifinga koji je prezentovao brigadir Martin Trachsler iz EUFOR-a, ambasadori PSO Vijeća EU su upoznati o realizovanim i planiranim aktivnostima koje sprovode Oružane snage BiH uz podršku EUFOR-a u okviru “Master Plana o municiji”, “BIH SALW-Strategy 2016-2020” i “BIH-Weapon’Master Plan”, sa težištem na nedavno započeti projekat obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja. Nakon brifinga i prezentacije ambasadori Vijeća EU imali su prilikom da izvrše obilazak radioničkih kapaciteta Glavne logističke baze u kojima se vrši obilježavanje i registracija malog i lakog naoružanja, te da se upoznaju s praktičnim radom na realizaciji procesa obilježavanja i registracije malog i lakog naoružanja.

Inače, međunarodna organizacija HALO TRUST je započela operacije u Bosni i Hercegovini (BiH) na obilježavanju i registraciji oružja u okviru projekta koji je financijski podržala vlada Njemačke. Projekat ima za cilj poboljšanje sigurnosti u BiH tako što će olakšati praćenje i evidentiranje stanja vojnog oružja u zemlji.

Operacija je počela nakon obimne pripreme u saradnji sa EUFOR-om, stabilizacijskim snagama EU u BiH, Ministarstvom odbrane BiH, Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i oružanim snagama. Priprema je uključivala nabavku neophodne opreme i obuku lokalnog vojnog perosnala iz sastava OS BiH koji čine timovi za označavanje oružja i zaduženi su za obavljanje aktivnosti obilježavanja i registracije. Trenutno se operacija sprovodi na dvije lokacije OS BiH i to u kasarni “Rajlovac” Sarajevo i u kasarni „7.Mbr“ u Zenici. Do kraja projekta svaki komad malog i lakog naoružanja u OS BiH bit će provjeren kvalitetom, registrovan i obilježen prema međunarodnim standardima. O veličini ovog projekta govori i podataka o ukupnoj količina naoružanje koje se treba obilježiti i pravilno registrovati, a radi se o preko 62.500 komad različitog naoružanja.

Ambasadori PSO Vijeća EU su na kraju posjete izrazili veliko zadovoljstvo onim što su vidjeli u toku posjete radioničkim kapacitetima GLB/KL.

13 FOTO GALERIJA