Vijesti

Sastanak generalskog kora Oružanih snaga BiH


U Domu OS BiH u Sarajevu, 5.12.2018. godine održan sastanak generalskog kora OS BiH. Sastankom je rukovodio načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović koji je u svom obraćanju istakao važnost i značaj ovakvih sastanka.

Pored generala i brigadira na generalskim pozicijama u OS BiH, sastanku su prisustvovali komandant EUFOR-a generalmajor Martin Dorfer i načelnik Štaba NATO-a u Sarajevu brigadir Tibor Papp.

Na sastanku generalskog kora razgovarano je o aktuelnom stanju i težišnim aktivnostima u OS BiH, kao i prioritetnim planovima za naredni period.

Između ostalog razmatrana su pitanja iz funkcionalnih nadležnosti, sa naglaskom na izradu plana potreba za 2019. godinu, poboljšanje životnog standarda pripadnika OS BiH, te proces modernizacije OS BiH.

Također, najviši vojni dužnosnici razgovarali su o temama koje se odnose na jačanja lanca komandovanja i kontrole, aktivnosti u oblasti civilno-vojne saradnje i predstojećim pripremama za proces ocjenjivanja lake borbene grupe.

4 FOTO GALERIJA