Vijesti


Sjećanje
generalmajor Husein Tursunović
1963. – 2019.


Sa velikom tugom primili smo vijest o smrti našeg Huseina Tursunovića.

Ostavio je neizbrisiv trag u životu svih onih koji su ga poznavali, a posebno onih sa kojima je radio. Tokom svoje vojne karijere obavljao je niz značajnih i odgovornih dužnosti.

Sa svojom rodnom Srebrenicom koju je nosio u srcu, izvršavajući dužnosti i obaveze koje su mu povjeravane, sticao je nove kolege i prijatelje širom Bosne i Hercegovine.

Bio je i vođa, i komandant, ali i saborac i dobar prijatelj. 

Nosilac je više odlikovanja, medalja, pohvala i priznanja, a među njima i najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”. 

Na dužnosti u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine bio je do februara 2018. godine, kada je penzionisan, sa dužnosti komandanta Komande za podršku Oružanih snaga BiH i sa činom generalmajora.

Svojim predanim radom i izvršavanjem zadataka dao je značajan doprinos odbrani Bosne i Hercegovine i svih njenih vrijednosti, a posebno je dao veliki lični i profesionalni doprinos osnivanju i razvoju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Komemoracija povodom smrti generalmajora Huseina Tursunovića održat će se 10.01. 2019. godine u 11. 00 sati u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu.

Dženaza će se obaviti istoga dana u 13. 00 sati u haremu Alipašine džamije u Sarajevu.

Pogođeni tugom izražavamo duboko suosjećanje u boli sa njegovim sinovima i ostalim članovima porodice.

           kolege i prijatelji iz Oružanih snaga BiH