Vijesti

Angažiranje resursa MO i OS BiH u podršci Evropskom olimpijskom festivalu za mlade 2019. godine (EYOF 2019)


Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine pripremile su svoje ljudstvo i druge resurse za angažiranje u pružanju podrške održavanju Evropskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (EYOF 2019).

U tu svrhu, OS BiH su spremne dati puni doprinos ovom međunarodnom takmičenju sa oko 250 svojih pripadnika kroz sljedeće aktivnosti:

- angažiranje jednog helikoptera u 24-satnoj pripravnosti za medicinsku evakuaciju (MEDEVAC) zračnim putem tokom održavanja takmičenja,

- angažiranje 21 licenciranog skijaškog sudije iz sastava OS BiH,

- angažiranje Vojnog orkestra i Počasne jedinice na ceremonijama otvaranja i zatvaranja EYOF 2019,

- angažiranje 10 pripadnika u okviru Tima za podršku EYOF 2019, putem kojeg će se osigurati koordinacija s Uredom EYOF 2019 d.o.o. te praćenje, izvještavanje i predlaganje rješenja po pitanju angažiranja OS BiH,

- angažiranje 30 pripadnika Vojne policije na osiguranju takmičenja, isključivo na zahtjev nadležnih civilnih sigurnosnih i policijskih struktura u BiH,

- podršku u osiguranju sistema veze, ustupanjem 100 toki-vokija Motorola i angažiranjem pet pripadnika OS BiH za održavanje komunikacijskih sistema,

- smještaj za dvije stotine volontera EYOF 2019 u kasarni Rajlovac.

Osim pomenutih aktivnosti, oko 200 pripadnika OS BiH će svakodnevno raditi na uređenju sportskih borilišta, a na raspolaganju će biti i tim OS BiH za eventualno uklanjanje eksplozivnih ubojitih sredstava.

Na Evropskom olimpijskom festivalu za mlade, čiji su domaćini gradovi Sarajevo i Istočno Sarajevo, učestvovat će 1.500 takmičara iz 50 zemalja. Takmičenja, koje će trajati od 9. do 16. februara, predstavlja najveći sportski festival za mlade sportiste u dobi između 14 i 18 godina. Odvijat će se u sedam disciplina na Jahorini, Bjelašnici, Igmanu, Trebeviću i sarajevskoj Zetri.

3 FOTO GALERIJA