Vijesti

Završena regionalna konferencija „Žene, mir i sigurnost“


Trodnevna regionalna konferencija „Žene, mir i sigurnost“, organizirana u okviru Mreže načelnika generalštabova, završena je danas 08. 03. 2019. godine, na Međunarodni dan žena u Domu OS BiH u Sarajevu.

Nakon trodnevnog rada, doneseni su sljedeći zaključci o onome što je potrebno učiniti na unaprijeđenju provođenja Rezolucije UNSCR 1325:

2. Imenovati vojne savjetnike za rodna pitanja i zaštite na najvišim nivoima strateškog i operativnog planiranja i komandi. 

Zatvarajući Konferenciju, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović istakao je da će provođenje ovih zaključaka omogućiti još bolje razvijanje rodne ravnopravnosti i zaštitu prava žena u OS i MO BiH. On je ponovio svoje zadovoljstvo činjenicom da su baš Oružane snage BiH prepoznate kao institucija koja je postigla značajne iskorake kada je u pitanju pravilno razumijevanje i provedba Rezolucije UNSCR 1325.

On je posebno naglasio visoko profesionalan odnos pripadnica OS BiH u mirovnim misijama, koje ravnopravno sa svojm muškim kolegama predstavljaju najbolje ambasadore BiH u svijetu. Pozvao ih je da od svih ostalih u sistemu odbrane zahtijevaju jednako profesionalan pristup prema njima samima, kako bi mogle uspješno izvršiti ono što njihova služba nalaže.

"Zajedno smo definirali najvažnije inicijalne prioritete za integriranje Agende Žene, mir i sigurnost u OS BiH. Ovi koraci će postaviti temelje za stvaranje inkluzivnije i učinkovitije vojske, koja predstavlja cjelokupno društvo. Britanska ambasada u Sarajevu i britansko Ministarstvo odbrane će sarađivati sa OS BiH na provedbi ovog važnog zadatka, kako bi definirali dalje ciljeve, i razvili sveobuhvatan program reformi, kojima se rješavaju neka od pitanja koje su iznijeli panelisti u proteklih nekoliko dana."  

Konferencija je službeno okončana svečanim prijemom za pripadnice OS BiH i uposlenice MO BiH, povodom Međunarodnog dana žena. Zamjenik ministra odbrane BiH za politiku i planove Sead Jusić svim ženama je poželio uspjeh u daljem radu.