Vijesti

Uprava za komunikacije i informatičke sisteme ZŠ OS BiH realizovala radni sastanak s predstavnicima KIS-a iz komandi i jedinica OS BiH


U skladu s planiranim aktivnostima iz mjesečnog plana rada ZŠ OS BiH, Uprava za komunikacije i informatičke sisteme ZŠ OS BiH, 11.03.2019. godine, u Domu OS BiH – Sarajevo, realizovala je radni sastanak s predstavnicima KIS-a iz komandi i jedinica OS BiH.

Predmet radnog sastanka je bila analiza rada komunikacijske i informatičke podrške komandama i jedinicama OS BiH za 2018. godinu.

Na radnom sastanku su prisustvovali pored predstavnika KIS-a iz komandi i jedinica OS BiH i Pomoćnik ministrice odbrane za K4iUI sa saradnicima.

Tokom radnog sastanka, izvršena je prezentacija stanja i aktivnosti tokom 2018. godine od strane načelnika Odjeljenja za komunikacije i informatičke sisteme G6 OK i KP OS BiH, kao i zamjenika k-danta bv/brTP/OK OS BiH.

Također, prezentirani su zadaci i obaveze u narednom periodu, tokom 2019. godine, a po završetku učesnicima se obratio i načelnik Uprave za komunikacije i informatičke sisteme ZŠ OS BiH brigadir Željko Drljača.

Brigadir Željko Drljača je u svom izlaganju naveo najznačajnije aktivnosti Uprave za komunikacije i informatičke sisteme ZŠ OS BiH tokom proteklog perioda, kao i težišne aktivnosti u narednom periodu s ciljem daljnjeg razvoja sistema komunikacijske i informatičke podrške komandama i jedinicama OS BiH i dostizanja potrebnih standarda:

·         Implementacija Plana razvoja i modernizacije KIS-a OS BiH,

·         Rješavanje pitanja personalne popune i obuka kadra KIS-a,

·         Sigurnost informacija, kao novi izazov OS BiH – Sajber odbrana,

·         Konsolidacija računarske mreže i mrežnih servisa u OS BiH.

Radni sastanak je također obilježen svečanim ispraćajem brigadira Željka Drljače, načelnika Uprave za komunikacije i informatičke sisteme ZŠ OS BiH, koji sa 01.04.2019. godine preuzima novu dužnost vojnog atašea u Ankari, R.Turska.