Vijesti

Generalpukovnik Senad Mašović primio admirala Jamesa Foggoa, komandanta Zajedničke komande snaga NATO-a u Napulju


Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović sa saradnicima, 06. maja 2019. godine, primio je u posjetu admirala James Foggoa, komandanta Zajedničke komande snaga NATO-a u Napulju.

Na sastanku je razgovarano o trenutnim i budućim aktivnostima Oružanih snaga BiH u okviru međunarodne vojne saradnje koje doprinose razvoju BiH na njenom putu ka evroatlantskim integracijama.

Admiral Foggo je upoznat sa aktuelnim stanjem, težišnim aktivnostima i operacijama OS BiH u zemlji i inostranstvu,  kao i ključnim aktivnostima u ovoj godini i planovima za naredni period.

Između ostalog, prezentovani su mu rezultati OS BiH u oblasti deminiranja, rješavanja viškova naoružanja i municije, obuke, te učešća pripadnika OS BiH operacijama podrške miru u svijetu. Istaknuta je važnost razvojnog budžeta koji će omogućiti modernizaciju, te unapređenje kapaciteta i sposobnosti OS BiH.  

U svom obraćanju načelnik ZŠ OS BiH generalpukovnik Senad Mašović je istakao da će OS BiH u narednom periodu biti fokusirane na jačanju saradnje sa NATO, dostizanju odgovarajućeg stepena interoperabilnosti i sposobnosti, kao i jačanju regionalne saradnje, kroz širenje bilateralne i druge saradnje sa oružanim snagama susjednih zemalja i zemalja u regionu.

Admiral Foggo je istakao da će Zajednička komanda snaga NATO-a u Napulju i dalje pružati potrebnu pomoć OS BiH, uz čvrstu opredjeljenost za nastavak pružanja podrške aktivnostima Oružanih snaga BiH u izvršenju zakonom definisane misije i zadataka, kao i svim aktivnostima BiH na putu ka članstvu u EU i NATO.

Takođe, pohvalio je angažman pripadnika OS BiH u operacijama podrške miru ističući njihov značajan doprinos izgradnji mira i kolektivne sigurnosti u svijetu.

Zajednički je iznesena opredjeljenost o potrebi da se što prije usvoji Godišnji nacionalni program, kao uslov za daljnji uspješan put BiH ka evroatlantskim integracijama.   

Susretu su prisustvovali i komandant NATO štaba u Sarajevu brigadni general Marty J. Bissell, a ispred OS BiH zamjenik načelnika ZŠ OS BiH generalmajor Ivica Jerkić i šef kabineta načelnika ZŠ OS BiH brigadir Edin Fako.   

11 FOTO GALERIJA