Vijesti

Učešće pripadnika OS BiH na "International Visitors Leadership Program" u Sjedinjenim Američkim Državama i posjeta Ambasadi BiH u Washingtonu, te Stalnoj misiji BiH pri UN-u u New Yorku


U Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) prije nekoliko dana realizovan je Lidership program američke Vlade za strane posjetioce "International Visitors Leadership Program" (IVLP) na temu „U.S. European Security Issues – Sigurnosni izazovi SAD i Evrope“ koji je ove godine ugostio 19 učesnika iz 17 zemalja Evrope, a Bosnu i Hercegovinu je na prijedlog Ambasade SAD u Sarajevu predstavljao pukovnik Alem Kaplan, komandant Centra za osnovnu obuku Komande za obuku i doktrinu OS BiH.

Namjena Lidership Programa za strane posjetioce je da uspostavi bolje uzajamno razumijevanje kroz komunikaciju na ličnom i profesionalnom nivou, a učesnici su potencijalni ili već izabrani vodeći ljudi različitih profesija u zemaljama širom svijeta.

Kancelarija za strane posjetioce Biroa za obrazovanje i kulturu State Departmenta, u saradnji sa Meridian Internacionalnim Uredom koordinira i vodi aktivnosti koje su kroz program „U.S. European Security Issues“ počele 06. jula 2019.godine u Washingtonu i završene 26 jula 2019.godine u New Yorku. Tokom realizacije programa izvršena je posjeta različitim vladinim i nevladinim organizacijama u 1 distriktu i 5 država u SAD, sa fokusom na teme iz oblasti  sigurnosti između SAD i Evrope. Dodatno, učesnici su imali priliku da bolje upoznaju kulturni, društveni, ekonomski, politički, vojni i obrazovni način života u SAD, te da budu gosti na večeri kod američke porodice.

Tokom posjete SAD, pukovnik Kaplan je 09. jula posjetio Ambasadu BiH u SAD, gdje se susreo sa vojnim atašeom brigadirom Zoran Batarilo, a 26. jula Stalnu misiju BiH pri UN-u u New Yorku, gdje je upriličen prijem kod ambasadora BiH pri UN NJ.E. g-dina Sven Alkalaja i vojnog savjetnika brigadir Jasmin Katica koji je upoznao pukovnika Kaplana o aktivnostima vojnog predstavnika BiH pri UN.

3 FOTO GALERIJA