Vijesti

OS BiH i EUFOR potpisali plan obuke i saradnje za 2020. godinu


Plan obuke i saradnje Oružanih snaga Bosne i Heregovine sa EUFOR-om za 2020. godinu potpisan je 10. septembra 2019. godine u Zajedničkom štabu OS BiH.

Ispred OS BiH plan je potpisao generalmajor Ivica Jerkić, zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije, a za EUFOR potpisnik plana bio je brigadni general Laszlo Szabo, načelnik štaba EUFOR-a u BiH.

Ovom prilikom general Jerkić se zahvalio EUFOR-u na dosadašnjoj uspješnoj saradnji koja traje još od 2010. godine, a koja se realizuje kroz individualnu i kolektivnu obuku pripadnika OS BiH i EUFOR-a, angažovanjem mobilnih timova za obuku, mentoring timova i eksperata za pojedine oblasti, te zajedničku obuku sa Multinacionalnim bataljonom EUFOR-a.

Govoreći o proteklom periodu, general Jerkić je istakao da su tokom zajedničke obuke OS BiH i EUFOR-a bila obuhvaćena sljedeća ključna područja obuke: komunikacije i geografska služba, inžinjerija, pomoć u slučaju nepogoda/katastrofa, logistika, menadžment skladištenja municije, vojna kontrola kretanja, protivminske akcije, ABHO, upotreba zračnih snaga, te vježbe i kombinovana obuka.

Kako je dodao general Jerkić, saradnja sa EUFOR-om će biti nastavljena kroz sljedeća tri područja: saradnja na polju upravljanja i skladištenja municije i naoružanja, saradnja na polju kolektivne obuke na taktičkom nivou između Multinacionalnog bataljona EUFOR-a i jedinica OS BiH i saradnja kroz angažovanje oficira i timova oficira za vezu i koordinaciju sa EUFOR-om na operativnoj i taktičkom nivou.

U narednom periodu obuka će biti podignuta sa nivoa voda na nivo čete.

General Szabo, između ostalog, izrazio je zahvalnost Oružanim snagama BiH na uspješnoj saradnji i postignućima u prethodnom periodu, i zaželio da se u cilju povećanja operativnih kapaciteta OS BiH ova saradnja nastavi i ubuduće, kroz zajedničke aktivnosti.

11 FOTO GALERIJA