Vijesti

OS BiH uvježbavale novu sposobnost taktičkog navođenja aviona na terenu


Trećeg dana vježbe “Srebrena strijela” (Silver Arrow), koju na vojnom aerodromu “Dubrave” kod Tuzle u periodu od 09. 09. do 12. 09. 2019. godine provode Oružane snage Bosne i Hercegovine (OS BiH) sa Nacionalnom gardom američke savezne države Maryland i Američkim vazdušnim snagama u Evropi (USAFE), u srijedu 11. 09. 2019. godine obavljena je obuka taktičkih kontrolora za navođenje aviona sa pripadnicima OS BiH.

Taktiči kontrolori za navođenje aviona (Joint Terminal Attack Controllers - JTAC) uvježbavaju se za usmjeravanje aviona i helikoptera za bojevo i taktičko djelovanje na samom terenu, često i u neprijateljskoj pozadini. OS BiH do sada nisu imale ovu sposobnost, koja je već raširena u razvijenim vojskama svijeta. U obuci su učestvovali i helikopteri brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH, čiji su piloti ovom prilikom po prvi put djelovali u koordinaciji s JTAC kontrolorima na tlu.

Jedan sam od pripadnika OS BiH koji su ove godine završili obuku za JTAC u Sloveniji, nakon čega smo u toj ulozi učestvovali na tamošnjoj međunarodnoj vježbi “Jadranski udar”. Obuka s oružanim snagama SAD-a na ovoj vježbi u Dubravama pomoći će nam da ovu novu sposobnost dalje razvijemo, - rekao je tim povodom vodnik Muhidin Pamuk iz Brigade za taktičku podršku OS BiH.

Vježba “Srebrna strijela” na vojnom aerodromu Dubrave kod Tuzle završava u četvrtak 12. 09. 2019. godine, za kada se priprema posjeta visokih zvanica i medija.

9 FOTO GALERIJA