Vijesti

Delegacija OS BiH učestvuje na godišnjoj Konferenciji Directors of Joint Operations - DJO


Na poziv direktora združenih operacija njemačkih Oružanih snaga, od 08.10. do 09.10.2019. godine, delegacija OS BiH učestvuje na godišnjoj konferenciji direktora združenih operacija (Directors of Joint Operations - DJO) u Potsdamu, SR Njemačka.

Svrha konfenecije je nastavak dijaloga sa prošlogodišnje konferencije sa fokusom na buduće događaje i izazove iz perspektive njemačkih Oružanih snaga i parnterskih zemalja. Uz klasično zasjedanje plenuma, tim OS BiH je održao bilateralne sastanke sa predstavnicima OS Hrvatske i OS Njemačke.

Cilj sastanaka je bio produbljivanje ionako dobre saradnje po pitanju operacija podrške miru, kao i rješavanje sitnih problema koji usporavaju nesmetan tok operativnog angažmana OS BiH u inostranstvu.

Delegaciju OS BiH na ovoj Konferenciji je predvodio generalmajor Ivica Jerkić, a pored njega delegaciju su činili i pukovnik Dario Tucaković, te vojni izaslanik BiH u SR Njemačkoj brigadir Davor Krolo.