Vijesti

Generalpukovnik Senad Mašović u Monsu na sastanku sa generalom Woltersom - vrhovnim komandantom Savezničkih snaga za Evropu


Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović sastao se sa vrhovnim komandantom Savezničkih snaga za Evropu (SACEUR) generalom Tod D. Woltersom, 27. novembra 2019. godine, u Monsu (SHAPE) - Belgija. General Mašović je dočekan u najveće vojničke i ceremonijalne počasti.

„Saradnja Bosne i Hercegovine sa NATO kao zemlje partnera (PfP) je veoma sadržajna, izuzetno korisna i stalno radimo na njenom daljem razvijanju, uz veliku podršku NATO Štaba u Sarajevu“, istakao je general Mašović u razgovoru sa visokopozicioniranim vojnim dužnosnikom NATO-a, generalom Woltersom.  

Posebno je naglasio kako su OS BiH postigle značajan napredak u procesu dostizanja NATO normi i standarda kao preduslova za unapređenje stepena interoperabilnosti, sposobnosti i kompatibilnosti sa partnerima u NATO-u. Podsjetio je kako je ove godine, prvi put od osnivanja, po NATO Konceptu operativnih sposobnosti izvedeno ocjenjivanje Bataljonske grupe lake pješadije, a nakon što je prošle godine jedanaest jedinica OS BiH uspješno prošlo sve kvalifikacijske kapije ocjenjivanja, koje su ocjenjene kao „Borbeno spremne“.Bila je ovo prilika i da general Mašović upozna vrhovnog komandanta Savezničkih snaga za Evropu, sa svim ostalim težišnim aktivnostima OS BiH i rezultatima o učešću u mirovnim misijama i operacijama podrške miru, aktivnostima rješavanja viškova naoružanja i municije, te humanitarnom deminiranju.  

Prezentovao je rezultate o provođenju obuke i vježbi u zemlji i inostranstvu, realizaciji aktivnosti kroz programe partnertske saradnje sa NATO-om, te dodao da će „Bosna i Hercegovina i dalje raditi na razvijanju potpuno profesionalnih oružanih snaga, koje su interoperabilne sa snagama NATO-a“. 

General Wolters je izrazio podršku daljem razvoju OS BiH, kao i nastavku puta Bosne i Hercegovine ka evroatlantskim integracijama. Pohvalio je doprinos pripadnika OS BiH u NATO vođenoj operaciji ”Odlučna podrška” u Afganistanu naglašavajući da su BiH i njene OS BiH, kroz učešće u navedenim operacijama podrške miru, dokazale da su kredibilan i pouzdan partner u izgradnji mira odnosno boljeg sigurnosnog okruženja u toj zemlji.  

Generali Mašović i Wolters razgovarali su i o različitim temama koje se tiču sigurnosti zemalja Zapadnog Balkana, kao i razvijanja buduće regionalne saradnje. Sagovornici su se složili da spektar današnjih sigurnosnih izazova, koji su raznoliki, zahtijeva jačanje saradnje, kao veoma efikasnog mehanizma suočavanja sa tim izazovima.General Wolters je na dužnosti vrhovnog komandanta Komande Savezničkih snaga za Evropu od 3. maja ove godine i jedan je od dva strateška komandanta u okviru NATO saveza, gdje komanduje Savezničkom komandom za operacije (ACO) koja je odgovorna za planiranje i izvršavanje svih vojnih operacija Alijanse. General Wolters je ujedno i komandant u Odboru za Oružane snage Senata Sjedinjenih Američkih Država, a obavljao je funkcije komandanta Savezničkih zračnih snaga, komandanta američkih zračnih snaga u Evropi i američkih zračnih snaga u Africi.

U delegaciji Oružanih snaga BiH, koja je prisustvovala sastanku u Monsu, bili su i šef kabineta načelnika ZŠ OS BiH brigadir Edin Fako, šef Vojnog dijela Misije BiH pri NATO i ujedno vojni predstavnik BiH za EU brigadir Jasmin Čajić, oficir za vezu sa NATO SHAPE pukovnik Hazim Hodžić, štabni oficir u Vojnom dijelu Misije BiH major Zvonimir Duvanjak i tehnički sekretar u Vojnom dijelu Misije BiH pri NATO stariji vodnik 1. klase Siniša Tintor.                     

Delegacija Oružanih snaga BiH, u okviru boravka u Belgiji, 26. novembra 2019. godine, prisustvovala je obilježavanju Dana Oružanih snaga BiH i svečanom prijemu u sjedištu NATO-a u Briselu, održanom u organizaciji Vojnog dijela Misije BiH pri NATO-u. Tim povodom, prigodnim govorom gostima se obratio general Mašović, naglasivši da će pripadnici OS BiH nastaviti svojim profesionalizmom i upornošću izvršavati svoje zadatke, u cilju ispunjavanja strategijskih ciljeva države Bosne i Hercegovine. Prijemu su prisustvovali brojni zvaničnici NATO-a, ambasadori i vojni predstavnici zemalja članica i partnerskih delegacija pri NATO-u, kao i drugi zvaničnici međunarodnog vojnog osoblja pri NATO i EU.

15 FOTO GALERIJA