Vijesti

Oružane snage Bosne i Hercegovine vrše dezinfekciju prostora, objekata i javnih površina u općinama Čitluk, Jablanica, Konjic i gradu Mostaru


Na osnovu zahtjeva Civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK), Oružane snage Bosne i Hercegovine su danas, 20. maja 2020. godine uputile posebnu/specijalističku jedinicu na izvršenje zadatka dezinfekcije prostora, vanjskih površina i objekata gdje su boravile ili borave zaražene osobe u općinama Čitluk, Jablanica, Konjic i gradu Mostaru.

Ovo je dokaz da su i u ovom kriznom vremenu, kao i one teške 2014. godine i svih ostalih predhodnih godina, Oružane snage BiH još jednom pokazale spremnost da i pored ograničenih resursa i godina ne ulaganja u iste, stave svoje kapacitetete na raspolaganje svim građanima BiH i da, iako zapostavljene u angažovanju, spremno odgovore svakom izazovu.

Jedan od najbitnih kapaciteta i sposobnosti za današnju situaciju je svakako jedinica ABHO OS BiH. Ova jedinica posjeduje kapacitet i stručnost za realizaciju prijeko potrebne dezinfekciju kao i bavljenje značajno težim i kompleksnijim aktivnostima. U proteklom periodu ova jedinica je bila angažovana na dezinfekciji i dekontaminaciji objekata na lokacijama Oružanih snaga BiH što je doprinjelo veoma niskoj stopi zaraženosti kod njenih pripadnika i samim tim održanju stepena gotovosti Oružanih snaga BiH.

Treba naglasiti da je jedinica ABHO OS BiH kroz vrlo specifične obuke kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu dostigla visoki nivo obučenosti u svrhu pomoći civilnim strukturama u otklanjanju posljedica eventualnog ABH incidenta ili zaraza kao što je COVID-19.

General Mašović je već i ranije izjavio da smatra da u svakom slučaju kapaciteti Oružanih snaga BiH uvijek trebaju i mogu biti na raspolaganju građanima na cijeloj teritoriji BiH. Ipak, naglašavam da smo u svakom slučaju, što se može vidjeti kroz današnji angažman OS BiH, spremni izaći u susret ukoliko pomoć u ovom segmentu bude zatrebala. Nadalje Oružane snage BiH su spremne i da ostvare blisku saradnju sa svim ostalim državnim institucijama sa ciljem da se adekvatno odgovori na trenutnu kriznu situaciju, te da time doprinesu sveukupnom prosperitetu u državi.

Naši pripadnici, po svim parametrima, u potpunosti se mogu nositi sa izazovima i zadacima savremenog doba, uključujući i ovaj slučaj pandemije virusa COVID 19, jer ih odlikuje visoki profesionalizam i posvećenost u izvršavanju zadataka, ali i spremnost da svakodnevno budu u službi građana, kako u BiH tako i na globalnom planu.

9 FOTO GALERIJA