Vijesti

Oružane snage BiH anagažovane na pružanju pomoći civilnom stanovništvu u zaštiti od poplava na području općine Petrovo BiH


Predstavnici lokalne vlasti su uputili zahtjev za angažovanje Oružanih snaga BiH za pomoć u saniranju korita rijeke Jadrine. U tu svrhu u najkraćem mogućem roku, pripadnici Inžinjerijskog bataljona Brigade taktičke podrške OS BiH su angažovani na području općine Petrovo, BiH i od 22.06.2020.godine, otpočeli sa inžinjerjiskim radovima.

Osnovni zadatak koji je postavljen pred naše vojnike je bio zaštititi lokalno stanovništvo i imovinu od nabujale rijeke koja je proširila svoje korito, izlila se i oštetila puteve, čime je onemogućila protok saobraćaja i normalno snabdijevanje životnim namirnicama. Ukupna dužina saniranja riječnog toka je 1250 m i oko 20 km puteva, a što treba da se završi prema planiranoj dinamici.

U ovim aktivnostima je nemjerljiv doprinos pripadnika Oružanih snaga  BiH, koji su u najkraćem vremenskom roku pristupili izvršenju zadatka. Vrijeme u ovoj situaciji igra veliku ulogu, jer što je brža reakcija naših pripadnika, to će sigurno i šteta biti manja, što je posebno značajno imajući u vidu stanje u općini Petrovo, zbog obilnih kiša, ali i sveukupnu situaciju u BiH sa pandemijom virusa korona.

Podsjetimo ovom prilikom da su polovinom mjeseca juna tekuće godine Bosnu i Hercegovinu zadesile intenzivne padavine usljed čega je došlo do porasta vodenih tokova i izlijevanja rijeka iz svog korita. Jedna od općina koje su izrazito pogođena poplavama je i općina Petrovo,  gdje je rječica Jadrina nadošla i poplavila okolno zemljište i lokalne puteve.

Pripadnici OS BiH su i dalje u pripravnosti da se u svakom trenutku odazovu apelu lokalnih vlasti za bilo koji vid pomoći u slučaju prirodnih nesreća, što je i jedan od zadataka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

9 FOTO GALERIJA