Vijesti

Generalpukovnik Senad Mašović razgovarao sa predsjedavajućim Vojnog komiteta EU generalom Claudiom Grazianom


Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović, danas 13. jula 2020. godine, razgovarao je sa predsjedavajućim Vojnog komiteta Evropske unije generalom Claudiom Grazianom.

Tokom telefonskog razgovora dva generala su razmijenili informacije o situaciji u vezi pandemije COVID-19, trenutnim i budućim aktivnostima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ali i situaciji u Centralnoafričkoj Republici (CAR), gdje pripadnici Oružanih snaga BiH učestvuju u Misiji obuke EU.

General Mašović, pored ovoga, upoznao je generala Graziana o postojećim problemima i zatražio podršku Vojnog komiteta EU, naročito kada je u pitanju proces deminiranja u BiH. Naime, Oružane snage BiH se usljed neusvajanja budžeta suočavaju sa nedostatkom određene opreme koja je prijeko potrebna za nastavak procesa humanitarnog deminiranja na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.   

General Graziano je još jednom istakao posvećenost, kako Vojnog komiteta EU tako i čelnika EU, zemljama Zapadnog Balkana, te obećao da će se maksimalno angažovati u podršci rješavanja navedenih problema.

U uslovima ogreničenog kretanja uzrokovanog panedmijom COVID-19, general Graziano i general Mašović će nastaviti ovu vrstu komunikacije kako bi se  međusobno informisali, te bili u mogućnosti kroz interakciju reagovati na eventualne izazove po principu solidarnosti.    

General Mašović je pozvao generala Graziana u posjetu Oružanim snagama BiH, izražavajući nadu da će se ona realizovati u septembru ove godine, kada bi se detaljnije razgovaralo o načinima saradnje i podrške odbrambenom sistemu Bosne i Hercegovine.