Vijesti

U kasarni “Rajlovac” počela online obuka “Vrste kopnenog i zračnog transporta“


U kasarni Oružanih snaga BiH “Rajlovac” 09. i 10.09.2020. godine putem video-linka realizovat će se M2M događaj “Vrste kopnenog i zračnog transporta“ (Types of ground/air transportations FAM) u organizaciji Kancelarije za odbrambenu saradnju Ambasade SAD u BiH (ODC) i Oružanih snaga BiH.
Zbog nemogućnosti dolaska instruktora uzrokovanim COVID-19 ograničenjima, M2M događaj realizovati će se putem uspostavljenog video-linka 09. i 10. septembra 2020.godine prema planu aktivnosti.

Svrha ovog događaja je obuka sanitetskog osoblja Oružanih snaga BiH po pitanju vrsta kopnenog i zračnog transporta, te poboljšanje sanitetskih kapaciteta Oružanih snaga BiH i interoperabilnosti sa NATO-om i SAD-om, a sa ciljem poboljšanja interoperabilnosti definisanom NATO STANAG-om  2546 unutar oblasti MEDEVAC-a. Namjera je steći bolje razumijevanje vrsta kopnenog i vazdušnog transporta povrijeđenih, oboljelih u i izvan ratišta tokom vojnih operacija u uslovima stalnog sanitetskog zbrinjavanja, usavršavanje sanitetskih kapaciteta, dijeljenje informacija i transparentnost, te jačanje bilateralnih sporazuma i odnosa.

3 FOTO GALERIJA