Vijesti

Načelnik ZŠ OS BiH primio u posjetu vojnog atašea SAD u BiH i novoimenovanog šefa Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade SAD u BiH


Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović, 17. septembra 2020. godine, primio je u posjetu vojnog atašea SAD u BiH brigadira Michaela Tarquintoa i u nastupnu posjetu šefa Ureda za odbrambenu saradnju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini majora Taiba Grozdanica.

Tom prilikom general Mašović je istakao značaj kontinuirane i snažne podrške koju Ured za odbrambenu saradnju (ODC) pruža Oružanim snagama BiH, naročito u oblasti obuke i edukacije pripadnika i jedinica OS BiH, kako u BiH tako i SAD-u. Kako je naglasio, sve do sada realizovane aktivnosti Oružanih snaga BiH i ODC-a potvrda su izuzetno dobre saradnje, što za rezultat ima dodatno jačanje sposobnosti i kapaciteta Oružanih snaga BiH, kao i jačanje interoperabilnosti i kompatibilnosti OS BiH u skladu sa NATO standardima.

Tokom razgovora general Mašović je podsjetio da se saradnja Oružanih snaga BiH i OS SAD odvija kroz realizaciju velikog broja zajedničkih programa, od kojih su najznačajniji Mil to Mil (Vojska-Vojsci) te IMET i FMF/FMS program, u okviru kojih značajno mjesto ima realizacija događaja iz  Programa državnog partnerstva sa Nacionalnom gardom Maryland, te veliki doprinos i pomoć Američke komande za Evropu (USEUCOM)  u obuci i opremanju pripadnika OS BiH.

Uz želje za nastavkom uspješne saradnje, general Mašović je izrazio majoru Grozdanicu dobrodošlicu u Bosnu i Hercegovinu i puno uspjeha u budućem radu.

Major Grozdanic je također iskazao uvjerenje da će se uspješna saradnja OS BiH i ODC-a nastaviti i u  narednom periodu.