Vijesti

Počela vježba Bataljonske grupe lake pješadije Oružanih snaga BiH na vojnom poligonu „Manjača“


Pripadnici Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG) Oružanih snaga Bosne i Hercegovine počeli su, danas, 22. septembra 2020. godine, na vojnom poligonu obuke “Manjača”, četverodnevnu vježbu u cilju izvođenja NATO ocjenjivanja (NEL-1) po Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F).

Pripadnici INF-L-BNG će kroz vježbu ocjenjivanja biti provjereni i ocjenjeni od strane NATO ocjenjivača u oblasti interoperabilnosti, koja obuhvata obučenost, organizaciju, strukturu i opremu deklarisanih jedinica po NATO listi zadataka.

Uspješnim realizovanjem vježbe NEL-1, Bataljonska grupa lake pješadije Oružanih snage BiH će završiti prvi nivo četverogodišnjeg ocjenjivanja NATO Koncepta operativnih sposobnosti i u potpunosti postati interoperabilna sa NATO standardima. Potom slijedi drugi nivo ocjenjivanja u oblasti borbene spremnosti, nakon čega je jedinica certifikovana za učešće u NATO vođenim multinacionalnim operacijama, operacijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija.

Podsjećamo da su, radi dostizanja interoperabilnosti sa oružanim snagama članica NATO saveza te učešća u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svijetu, Oružane snage BiH 2018. godine deklarisale Bataljonsku grupu lake pješadije (INF-L-BNG). Ova jedinica je u novembru 2019. godine uspješno prošla i vježbu ocjenjivanja SEL-1 (samoocjenjivanje) u skladu sa NATO procedurama, koja je bila preduslov za realizaciju NEL-1.

Koncept operativnih sposobnosti je program kojim se izgrađuje, dostiže i verifikuje interoperabilnost i operativna sposobnost deklarisanih jedinica za učešće u NATO vođenim operacijama. Do sada je uspješno ocjenjeno 11 jedinica Oružanih snaga BiH (750 pripadnika) koje su od strane NATO ocjenjivača ocijenjene kao borbeno spremne.

Prilikom pripreme i tokom realizacije vježbe poštuju se sve epidemiološke i higijenske mjere, kao i propisane mjere od nadležnih institucija, a u cilju spriječavanja širenja koronavirusa. Za sve učesnike vježbe obezbjeđena su sredstva za ličnu i kolektivnu higijenu, uz konstantan nadzor nadležnih medicinskih službi OS BiH tokom održavanje vježbe.

6 FOTO GALERIJA