Vijesti

Sastanak generalpukovnika Senada Mašovića sa komadantom NATO Štaba Sarajevo brigadnim generalom William Edwardsom

Tokom sastanka razgovarano je o ključnim aktivnostima u Oružanim snagama BiH u proteklom periodu, a čijoj realizaciji je NATO Štab Sarajevo dao značajnu podršku i pomoć.

General Mašović i general Edwards izrazili su veliko zadovoljstvo uspješnom realizacijom vježbe i NEL-1 ocjenjivanja Bataljonske grupe lake pješadije koja je relizovana tokom mjeseca septembra ove godine. Zaključeno je da su OS BiH uspješnom realizacijom ove vježbe pokazale veliki napredak u segmentu interoperabilnosti, a samim tim ispunjavanje jednog od bitnih uslova za pridruživanje NATO savezu. Pomoć NATO Štaba Sarajevo je bila od izuzetne važnosti za uspješnu realizaciju ove važne vježbe.

General Edwards je izrazio spremnost da NATO Štab Sarajevo nastavi pružati pomoć OS BiH u borbi protiv širenja pandemije virusa COVID-19 na prostoru Bosne i Hercegovine.

General Mašović je naglasio da je saradnja Oružanih snaga BiH i NATO Štaba Sarajevo i dalje na vrlo visokom nivou, te da NATO Štab Sarajevo pruža svesrdnu podršku Bosni i Hercegovini i Oružanim snagama BiH na njenom putu ka euroatlantskim integracijama.