Vijesti

Realizovana Glavna planska konferencija za vježbu “Dinamičan odgovor 21-4” i „Brzi odgovor 21“


U kasarni „Božan Šimović“ Čapljina, 17. februara 2021. godine, realizovana je Glavna planska konferencija za vježbu 4. pješadijske brigade „Dinamičan odgovor 21-4“ u kojoj je integrisana i međunarodna vježba “Brzi odgovor 21“ (Immediate Response 21).

Ovoj aktivnosti su prisustvovali pripadnici OS BiH koji su zaduženi za planiranje i realizaciju vježbi, predstavnici EUFOR-a, predstavnici Ureda za odbramabenu saradnju pri ambasadi SAD-a u BiH (ODC) na čelu sa šefom Ureda majorom Taibom Grozdanićem te predstavnici američke vojske.

Nosilac realizacije konferencije, na kojoj je učestvovalo 97 učesnika, bila je Operativna komanda OS BiH i njene potčinjene jedinice.  Konferenciju je otvorio zamjenik komandanta OK OS BiH za operacije brigadni general dr. Kenan Dautović, oficir za provođenje vježbe, koji je prezentovao osnovne ciljeve vježbe i očekivane produkte konferencije.

Komandant 4. pbr, brigadir Zdravko Rezo je zaželio dobrodošlicu učenicima konferencije, te istakao da će težište komande brigade u narednom periodu biti na realizaciji svih zadataka u okviru priprema za realizaciju vježbe „Dinamički odgovor 21-4“ u kojoj je integrisana i međunarodna vježba“ Brzi odgovor 21“ i izrazio  uvjerenje uspješne realizaciju današnje aktivnosti.

Prisutnima se obratio i brigadir Josip Brajković ispred J-3/7  ZŠ OS BiH, koji je istakao ulogu radnih grupa u procjenama i donošenju odluka tokom konferencije.

Pored starješina OK OS BiH, učešće na konferenciji uzele su i starješine iz Komande za podršku OS BiH i OS SAD-a, te su aktivno učestvovale u sastavu radnih grupa u kojima su se donosili konkretni produkti, tj. svi oni sastavi koji su obuhvaćeni realizacijom pomenute vježbe. Održana konferencija predstavlja pripremu za vježbu koja će se u mjesecu maju  tekuće godine održati na poligonima za borbenu  obuku Glamoč i Manjača.

Nakon rada u sindikatima, vođe sindikata su putem kratkih brifinga izvršili potvrđivanje produkata konferencije.

Glavnu plansku konferenciju zatvorio je brigadni general dr. Kenan Dautović, te je naglasio da su ciljevi konferencije ispunjeni, nakon čega je dao smjernice za rad za naredni period, zahvalio se učesnicima i  poželio  uspjeh u vojničkoj karijeri.

12 FOTO GALERIJA