Vijesti

Kurs OS BiH o rodnoj ravnopravnosti uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva


Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine, zajedno sa Britanskom ambasadom u BiH i partnerskim institucijama, 22. marta 2021. godine, su prigodnim obraćanjima otvorili petodnevni vojni kurs „Ljudska sigurnost - Žene, mir i sigurnost”, koji izvode predavači 77. brigade Kopnene vojske Ujedinjenog Kraljevstva.
U cilju poštovanja epidemioloških mjera, kurs se održava putem on-line platforme, a na taj način je i obavljena ceremonija početka kursa. Učesnicima su se obratili ministar odbrane BiH Sifet Podžić, britanski ambasador u BiH Nj.E. Matt Field, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović, komandant NATO Štaba u Sarajevu brigadni general Eric Folkestad te direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić.

Govornici su naglasili da Rezolucija UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost” promovira rodnu ravnopravnost, poboljšanje statusa i veću zastupljenosti žena u institucijama i organizacijama odbrane i sigurnosti, kao i promoviranje rodne ravnopravnosti u međunarodnim mirovnim operacijama. Istaknuto je da je BiH prva država u regiji koja je usvojila Akcioni plan za provođenje UNSCR 1325 i jedna је od 19 zemalja u svijetu koje su ga usvojile. MO i OS BiH vode računa o rodnoj ravnopravnosti unutar svih jedinica, o čemu svjedoči činjenica da u svim jedinicama do veličine bataljona postoje kontakt osobe za rodna pitanja. Na putu provođenja Rezolucije, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović je 2019. godine u Sarajevu bio domaćin regionalne konferencije Žene, mir i sigurnost, po prvi put organizirane u okviru Mreže načelnika glavnih štabova. Smjernice sa te konferencije koriste se na poboljšanju uslova za rodnu ravnopravnost u OS BiH.


„Samo dvije godine od početka projekta, timovi MO i OS BiH učinili su značajan posao na reviziji 329 pravnih propisa i unapređenju uslova u 144 objekta OS BiH. Kurs o Ljudskoj sigurnosti pruža praktično znanje o planiranju i izvršenju operacija podrške miru i potrebi integracije rodnih perspektiva u takve operacije”, rekao je tim povodom ministar Podžić.


„Vrlo uspješno sarađujemo sa MO i OS BiH, kao liderima provođenja ovog programa u BiH”, istakao je britanski ambasador u BiH Nj.E. Matt Field. “Kurs kojeg provodi naša 77. brigada inače se održava na našoj vojnoj akademiji, a ovo je tek drugi put da se odvija izvan granica naše zemlje.”


Komandant Štaba NATO-a u Sarajevu general Eric Folkestad u svom je obraćanju naglasio kako BiH najbolje zna kakvi izazovi stoje na putu prevazilaženja razlika. Istakao je da su OS BiH dobar primjer institucije koja prevazilazi kako etničke tako i rodne razlike. 


Generalpukovnik Senad Mašović ovom je prilikom istakao nedavno prvo imenovanje vojne savjetnice za rodnu ravnopravnost u Zajedničkom štabu OS BiH, kao jednog temelja daljnjeg unapređenja rodne ravnopravnosti u OS BiH.

“U ovoj oblasti sarađujemo i sa oružanim snagama drugih zemalja te zahvaljujući Ambasadi Ujedinjenog Kraljevstva mi ovih dana realiziramo i ovaj kurs. Ova znanja su od posebnog značaja u pripremi naših pripadnika za odlazak u mirovne misije NATO-a, EU i UN-a, obzirom da se radi o misijama u državama u kojima mir nije još uvijek uspostavljen”, rekao je general Mašović.


Direktorica Agencije za ravnopravnost polova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić zaključila je da savremene sigurnosne prijetnje postavljaju nove izazove pred zaštitu ljudskih prava te da je bitno da svaka institucija u odgovoru na te izazove uzima u obzir i koncept rodne ravnopravnosti.