Vijesti

Finalna koordinacijska konferencija za vježbe “Dinamičan odgovor 21-4” i „Brzi odgovor 21“


Finalna koordinacijska konferencija za vježbu 4. pješadijske brigade OS BiH „Dinamičan odgovor 21-4“, i vježbu Bataljonske grupe lake pješadije “Brzi odgovor 21“ realizovana je 30. i 31. marta 2021. godine.

Finalnu koordinacijsku konferenciju predvodio je komandant Operativne komande OS BiH general major Radovan Ilić. Konferenciji su prisustvovali pripadnici Oružanih snaga BiH koji su zaduženi za planiranje i realizaciju vježbi, kao i predstavnici Ureda za odbrambenu saradnju pri ambasadi SAD-a u BiH (ODC). Vježbe „Dinamični odgovor 21-4“ i „Brzi odgovor 21“ planiraju se realizovati na poligonima za obuku OS BiH Glamoč, Manjača i Dubrave u drugoj polovini mjeseca maja 2021. godine.

„Dinamičan odgovor 21-4“ je vježba komandnog mjesta podržana simulacijskim sistemom JCATS (CAX) na operativnom i taktičnom nivou, sa ciljem da se unaprijedi operativna sposobnost komande 4. pješadijske brigade OS BiH da u realnom vremenu planira i realizuje operacije podrške miru, te da se kroz realizaciju bojevog gađanja unaprijedi borbena sposobnost jedinica direktne vatrene podrške.

Bilateralna vježba „Brzi odgovor 21“ realizovat će se uz učešće pripadnika deklarisane Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG) OS BiH i pripadnika Oružanih snaga SAD-a u organizaciji Komande OS SAD-a za Evropu i Afriku (USAEUR-AF). Ovom vježbom Oružane snage BiH unaprijeđuju partnersku saradnju sa SAD-om i NATO partnerima, te iskazuju posvećenost stalnom unaprijeđenju postojećih sposobnosti i kapaciteta. 

4 FOTO GALERIJA