Vijesti

Pripadnici OS BiH na kursu za ocjenjivače po NATO programu OCC E&F


Pripadnici Oružanih snaga BiH učestvovali su na ovogodišnjem 42. ETC kursu za ocjenivače po NATO programu ocjenjivanja operativnih sposobnosti (OCC E&F) – nivo 1, koji je organizovan u Ukrajini u periodu od 18. septembra do 02. oktobra 2021. godine.

Ovogodišnji kurs organizovan je sa učešćem preko stotinu oficira i podoficira iz 29 zemalja sa 5 kontinenata, dok je sve paralelno realizovano sa ocjenjivanjem jedinica ukrajinske vojske na SEL i NEL nivou.

Oružane snage BiH su, u do sada najvećem događaju po OCC E&F programu, uzele učešće sa 15 svojih pripadnika, što predstavlja, pored Ukrajine kao zemlje domaćina, najveći broj predstavnika od 29 zemalja učesnica.

Na kraju kursa, Oružane snage BiH su postale bogatije za dva nova ocjenivača po OCC E&F programu, a koji su uspješno realizovali svoje prvo ocjenjivanje.