Vijesti

U Sarajevu počela NATO godišnja konferencija po OCC E&F programu


U periodu od 13. do 15. oktobra 2021. godine u hotelu Hills u Sarajevu održava se NATO godišnja konferencija po Programu ocjenjivanja operativnih sposobnosti (OCC E&F).

Domaćin godišnje konferencije su Oružane snage BiH, dok učešće uzimaju predstavnici NATO komandi na čelu sa NATO Vrhovnom komandom savezničkih snaga u Evropi (SHAPE), kao i predstavnici 28 partnerskih zemalja.

Konferenciju je otvorio zamjenik Načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije generalmajor Ivica Jerkić, koji je naglasio važnost OCC E&F programa kao uspješnog mehanizma saradnje i okvira za izvođenje zajedničkih vježbi i obuke sa članicama NATO, gdje partnerske zemlje imaju priliku izgraditi vojne sposobnosti i povećati uzajamno poverenje.

Cilj održavanja konferencije predstavlja razmjenu informacija o dostignutim rezultatima u okviru OCC E&F programa i alata koji podržavaju evaluaciju jedinica i aktivnosti svake od zemalja partnera, te kooridnacija predstojećih aktivnosti po navedenom Programu.

NATO Program operativnih sposobnosti je mehanizam Programa „Partnerstvo za mir“ kroz koji se vrši obuka i ocjenjivanje unaprijed deklarisanih jedinica prema NATO standardima. Oružane snage Bosne i Hercegovine su od 2011. godine počele sa primjenom OCC E&F programa i do 2018. godine je uspješno certificirano 11 jedinica OS BiH koje su od strane NATO ocjenivača ocjenjeni kao borbeno spremni, a od 2018. godine OS BiH su u procesu ocjenjivanja i certificiranja jedinice nivoa bataljona (INF-L-BNG), koja je planirana da 2022. završi četverogodišnji ciklus ocjenjivanja.

Ovaj Program je u sinergiji sa Partnerskim ciljem Oružanih snaga BiH „Doprinos borbenom jedinicom“, kao i smjernicama Ministarstva BiH da, najkasnije do 2023. godine, Oružane snage BiH imaju 8% spremnih pripadnika za učešće u NATO vođenim operacijama i međunarodnim operacijama podrške miru.

8 FOTO GALERIJA