Vijesti

M2M događaj „Force Health Protection SOP Development Workshop“


U organizaciji Zjedničkog štaba OS BiH i Kancelarije za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD na lokaciji kasarne „Rajlovac“ u Sarajevu od 14.03. do 16.03.2023. godine, a u skladu sa godišnjim planom realizacije Millitary to Millitary (Vojska Vojsci) (M2M) za 2023. godinu, realizovan je M2M događaj „Force Health Protection SOP Development Workshop“.

Na događaju su učestvovali pripadnici OS BiH iz sastava Centra za materijalni menadžment i sanitetskih četa iz sastava Komande logistike i čete ABHO i deminerskog bataljona iz sastava brigade Taktičke podrške.

Tokom realizacije navedenog događaja realizovane su prezentacije od pripadnika Vojske SAD i pripadnika OS BiH. Prezentacijama su obuhvaćene teme iz realizacije zdravstvene zaštite Vojske SAD i OS BiH. Kroz diskusije, komentare i razmjenu iskustava sa pripadnicima Vojske SAD, učesnici događaja su bili u mogućnosti dobiti informacije na koji način se realizuje zdravstvena zaštita pripadnika Vojske SAD u zemlji i inostranstvu, što je bilo od velike koristi sa učesnike događaja, a koja se ogleda u smislu uporedbe sa realizacijom aktivnosti iz oblasti zdravstvene zaštite u OS BiH i mogućih daljnjih aktivnosti na dostizanju potrebnog nivoa zdravstvene zaštite pripadnika OS BiH, koji bi omogućili unaprijeđenje zdravstvene zaštite pripadnika OS BiH u narednom periodu. 

12 FOTO GALERIJA