Vijesti

Radionica o konceptu i budućem razvoju ljudske sigurnosti


Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH u saradnji sa predstavnicima Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske vojske, u periodu od 20. do 24. marta 2023. godine na lokaciji Doma OS BiH održavaju radionicu o konceptu i budućem razvoju ljudske sigurnosti.

Radionica ima za cilj analizu inicijative Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH koja se odnosi na uspostavljanje obuke iz oblasti ljudske sigurnosti, te izradu prijedloga doktrinarnih, normativnih i organizacijskih dokumenata neophodnih za uspostavljanje obuke iz ove oblasti.

U radu radionice učestvuju predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva i Britanske vojske koji su angažovani od strane Ureda vojnog atašea Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u BiH, kao i predstavnici NATO Štaba Sarajevo.

4 FOTO GALERIJA