Vijesti

Radionica iz oblasti odnosa s javnošću


Oružane snage BiH u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a u BiH i uz angažovanje medijskog tima Nacionalne Garde Maryland iz SAD-a, od 27. do 31. marta 2023. godine organizovale su petodnevnu radionicu iz oblasti odnosa s javnošću.

Radionica je provedena u okviru bilateralne vojne saradnje između Oružanih snaga BiH i Vojske SAD-a na lokaciji Doma OS BiH. Predavači na radionici bili su eksperti za komunikacije iz Nacionale Garde Maryland, dok je na istoj učešće uzelo 15 pripadnika Oružanih snaga BiH koji su angažovani na zadacima odnosa s javnošću.

Radionica je predstavljala izvrsnu priliku za razmjenu iskustava i najboljih praksi u oblasti odnosa s javnošću kroz interaktivnu edukaciju i praktičnu rad, te je doprinijela proširenju ekspertize i kompetencija, kao i boljoj obučenosti pripadnika OS BiH koji su angažovani u predmetnoj oblasti.

8 FOTO GALERIJA