Vijesti

Učešće pripadnika MO BiH i OS BiH u svojstvu članova NATO OCC tima na koordinacijskom sastanku u Republici Tunis u organizaciji NATO JFC Napulj


U periodu od 16. do 20.04.2023 godine, pukovnik Edin Ahmetović (MO BiH) i major Haris Čehajić (OS BiH), u sastavu NATO OCC E&F Tima, komande združenih savezničkih snaga Napulj (NATO JFC Napulj), učestvuju na koordinacijskom sastanku sa predstavnicima Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Republike Tunis. Cilj pomenutog koordinacijskog sastanka je priprema Oružanih snaga Republike Tunis za predstojeće OCC E&F (Koncept operativnih sposobnosti – ocjenjivanje i izvještavanje) događaje, koji će se realizovati u mjesecu maju tekuće godine.

Činjenica, da su naši pripadnici Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga (certificirani instruktori/ocjenjivači po NATO OCC E&F Programu), stalno pozivaju da budu članovi NATO OCC Timova, govori o činjenici da naši pripadnici Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH, imaju i pokazuju veoma visok nivo profesionalizma u svom radu, posjeduju znanje i iskustvo, a isto su pokazali u dosadašnjim sudjelovanjem na NATO događajima koji su organizovani u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama članicama NATO-a ili zemljama koje su u PfP-u (partnerske zemlje).

Podsjećanja radi, implementaciju NATO OCC E&F programa, Oružane snage BiH su započele davne 2009 godine kad je potspisan Sporazum o pristupanju istom, a od 2011 aktivno všimo ocjenjivanje naših deklarisanih jedinica u skladu sa NATO metodologijom i standardima, s ciljem izgradnje interoperabilnosti i sticanja sposobnosti naših Oružanih snaga sa jedinicama iz zemalja koje su punopravne članice NATO-a.

Poznata je činjenica da smo na tom putu ostvarili odlične rezultate. Naime, Oružane snage BiH su tokom 2022 godine, uspješno ocjelnile najveću jedinicu u NATO OCC bazenu snaga, Bataljonsku grupu lahke pješadije Oružanih snaga BiH, koja je stekla certifikat “COMBAT READY”, te kao takva zajedno sa vodom Vojne policije i vodom EOD, u skladu sa odlukama relevantnih institucija BiH, su spremne za učešće u NATO vođenim operacijama, UN operacijama podrške miru, NATO vježbama i NRF.

Takođe činjenica da se naši pripadnici OS BiH (koji su involvirani u OCC E&F Program), konstantno pozivaju od strane NATO komandne strukture, da kao članovi NATO OCC MTT (NATO OCC Mobilni timovi za trening) sudjeluju u radu istih u svojstvu instruktora/savjetnika/ocjenjivača (Azerbejdžan, Katar, Maroko, Tunis, Srbija, Švedska itd.),mgovori o činjenici da su Oružane snage Bosne i Hercegovine i njeni pipadnici prepoznati od strane NATO-a kao ravnopravan partner. Sve gore navedeno ima za cilj približavanja Bosne i Hercegovine njenom konačnom cilju, koji je definisan i u skladu sa donesenim zakonima na nivou Bosne i Hercegovine, a to je punopravno članstvo u NATO. 

5 FOTO GALERIJA