Vijesti

Evaluacijska posjeta SR Njemačke u Bosni i Hercegovini


U periodu od 15. 05. do 18.05.2023. godine Verifikacijski centar ZŠ OS BiH primio je evaluacijski tim SR Njemačke, koji su izvšili evaluacijsku posjetu Brigade ZS i PZO u skladu sa odredbama Bečkog dokumenta 2011.

Ova posjeta izvršena kao dio aktivnosti bilateralne saradnje između verifikacijskih centara dviju država, koji su uspostavljeni 2008 godine. Prateći tim VfC OS BiH sačinjavali su brigadir Emsad Čičkušić, vođa tima, i majori Jakov Ljubanić i Perica Kopanja, članovi tima.

Evaluacijska posjeta je započela 16.05.2023. godine obilaskom 2. helikopterskog skvadrona u Rajlovcu, a aktivnosti su nastavljene u Banjaluci. U komandi brigade ZS i PZO brifing brigade je prezentovao načelnik štaba brigade pukovnik Vehid Maleškić, a nakon diskusije evaluacija je nastavljena u 1. Helikopterskom skvadronu u Mahovljanima gdje je evaluacijski tim nakon brifinga izvršio obilazak lokacije.

Vođa evaluacijskog tima pukovnik Stefan Barry na završnom debrifingu je izrazio zadovoljstvo načinom provedbe aktivnosti, kao i transparentnosti i otvorenosti pripadnika brigade i pratećeg tima. Također je izrazio zahvalnost na mogućnosti da obiđe lokacije brigade ZS i PZO i razgovara sa pripadnicima iste te istaknuo da je aktivnosti je protekla u skladu sa slovom i u duhu Bečkog dokumenta 2011.

2 FOTO GALERIJA