Vijesti

Inspekcija tim Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u posjeti Crnoj Gori


U periodu od 16.05. do 18.05.2023. godine Verifikacijski centar ZŠ OS BiH formiralo je inspekcijski tim Bosne i Hercegovine, koji je uspješno proveo inspekciju jednog predmeta inspekcije Crnoj Gori, u skladu s odredbama Sporazuma o Subregionalnoj kontroli naoružanja, Član IV, Aneks 1-B, Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hecegovini. Inspekcijski tim Bosne i Hercegovine iz sastava VfC OS BiH sačinjavali su: pukovnik Miralem Salčin -vođa tima, major Samir Pandur - zamjenik vođe tima, kapetan Mario Pranjković, i stariji vodnik I klase Drago Ristić - članovi tima. U sastav Inspekcijskog tima Bosne i Hercegovine pridružena su dva gosta promatrača i to jedan iz Kraljevine Belgije i jedan gost promatrač iz Sjedinjenih Američkih Država.

Prvog dana inspekcije Inspekcijski tim Bosne i Hercegovine je posjetio lokaciju Vojske Crne Gore, kasarni „Marko M. Popović“ u Podgorici, gdje je navedeni tim prihvaćen od strane komandanta lokacije pukovnika Rajka Radovića, te im je prezentiran brifing, u skladu s odredbama Sporazuma. Poslije prezentacije brifinga inspekcjski tim je obišao sredstva ograničena po Sporazumu o subregionalnoj kontroli naoružanja koja pripadaju predmetu inspekcije Bojne za potporu. Za vrijeme inspekcije je konstatirano da se strana u Sporazumu pridržava odredbi propisanih Sporazumom o Subregionalnoj kontroli naoružanja. Na završnom debrifingu održanom na kraju Inspekcije, Vođe Inspekcijskog i Pratećeg tima kao i gosti promatrači iz OESS-a su izrazili zadovoljstvo načinom provedene inspekcije te je istaknuto da je aktivnost protekla u skladu sa slovom i duhom Sporazuma o Subregionalnoj kontroli naoružanja, što doprinosi uspješnoj izgradnji povjerenja i sigurnosti u regionu jugoistočne Europe.