Vijesti

Inspekcija u skladu sa odredbama Sporazuma o Subregionalnoj kontroli naoružanja od strane Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini


Verifikacijski centar ZŠ OS BiH, u periodu od 13.06. do 15.06.2023. godine, formiralo je Prateći inspekcijski tim Bosne i Hercegovine, koji je primio Ispekcijski tim Republike Hrvatske, koji je proveo inspekciju jednog predmeta inspekcije u Bosni i Hercegovini, u skladu sa odredbama Sporazuma o Subregionalnoj kontroli naoružanja.

U sastav Inspekcijskog tima Republike Hrvatske bila su pridružena i dva gosta posmatrača OESS-a i to jedan iz Kraljevine Holandije i jedan predstavnik Centra za prevenciju konflikata (CPC) OESS-a, a timu Bosne i Hercegovine su bila pridružena dva gosta promatrača OESS-a i to jedan iz Republike Slovenije i jedan iz Sjedinjenih Američkih Država.

Prvog dana inspekcije Inspekcijski tim Republike Hrvatske je posjetio lokaciju OS BiH „Kozara“ u Banja Luci, gdje je navedeni tim prihvaćen od strane Komandanta lokacije brigadira Radovana Jovića, koji je u skladu sa odredbama Sporazuma prezentovao brifing lokacije, a brifing predmeta inspekcije je prezentovao Komandant 1.pješadijskog bataljona 6. pješadijske brigade major Aleksandar Ćosović. Poslije prezentacije brifinga inspekcjski tim je obišao sredstva ograničena po Sporazumu o subregionalnoj kontroli naoružanja koja pripadaju predmetu inspekcije. Za vrijeme inspekcije je konstatovano da se Bosna i Hercegovina kao jedna od strana u Sporazumu u potpunosti pridržava odredbi propisanih Sporazumom o Subregionalnoj kontroli naoružanja.

Na završnom debrifingu održanom na kraju Inspekcije, Vođe Inspekcijskog i Pratećeg tima kao i gosti posmatrači iz OESS-a su izrazili zadovoljstvo načinom provođenja inspekcije te je istaknuto da je aktivnost protekla uspješno, u skladu sa slovom i duhom Sporazuma o Subregionalnoj kontroli naoružanja, što doprinosi uspješnoj izgradnji povjerenja i sigurnosti u regionu jugoistočne Evrope.

2 FOTO GALERIJA