Vijesti

Delegacija Oružanih snaga BiH na sastanku SEDM inicijative u Rimu


Delegacija Oružanih snaga BiH prevođena zamjenikom načelnika ZŠ OS BiH generalmjorom Ivicom Jerkićem učestvovala je na redovnom godišnjem sastanku zamjenika načelnika štabova zemalja članica South-East Europe Defense Ministerial (SEDM) foruma - inicijative, koji je održan 20. i 21. juna 2023. godine u Rimu, Republici Italiji.

Oružane snage R. Italije predvođene zamjenikom načelnika Generalštaba generalom Carmine Masiellom, te uz predsjedavanje direktorice Sekretarijata SEDM-a dr. Daniele Grigorove iz Ministarstva odbrane R. Bugarske, bile su domaćin predmenog događaja.

Svrha sastanka je bila da se osigura konstruktivna razmjena mišljenja o aktuelnom regionalnom kontekstu, stanju predmetne inicijative i napretku pojedinačnih projekata. Sastanak je predstavljao korisnu priliku za razmjenu mišljenja, analize i procjene vezene za aktuelne izazove i rizike sa kojima se suočavaju oružane snage i institucije odbrane. Na sastanku su predstavljeni napori i aktivnosti koje su oružane snage zemalja članica preduzimale u protekloj godini, te je naglašena puna podrška institucijama i građanima Ukrajine, kao i solidarnost sa narodom R. Turske nakon razornog zemljotresa.

Sastanak je također poslužio kao prilika za ažuriranje aktivnosti koje je inicijativa SEDM sprovela u prošloj godini, a posebno onih od nacionalnog interesa, kao što su projekti „Liderice u sigurnosti i odbrani“ i „Međusobno povezivanja vojnih bolnica“.

Učesnici sastanka su izrazili i opredjeljenost za održavanje regionalne stabilnosti i sigurnosti, te istakli važnost unaprijeđenja i proširenja saradnje između zemalja članica.

Pored predstavnika oružanih snaga Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Gruzije, Grčke, Hrvatske, Italije, Rumunije, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Srbije, Turske i Ukrajine, sastanku su prisustvovali i predstavnici SEEBRIG-a, RACVIAC-a, OSCE-a, SEESAC-a, koji su imali priliku prezentovati važne i ključne aktivnosti svojih organizacija u proteklom periodu, a koje su u vezi sa SEDM procesom.

Sastanak je završen uz jednoglasno usvajanje Zajedničke izjave zamjenika načelnika štabova zemalja članica SEDM. 

U sastavu delegacije Oružanih snaga BiH, pored generala Jerkića, bio je i načelnik Odjeljenja za međunarodnu saradnju ZŠ OS BiH brigadir Samir Mustafić.

4 FOTO GALERIJA