Vijesti

Ispunjenje aktivnih kvota Bosne i Hercegovine prema odredbama Bečkog dokumenta 2011 za 2023.godinu


U periodu od 20.06. do 23.06.2023. godine Verifikacijski centar ZŠ OS BiH izvršio je inspekciju utvrđenog područja u Republici Srbiji a prema odredbama Sporazuma o mjerama za izgradnju povjerenja i sigurnosti u Evropi – „Bečki dokument 2011.“

Inspekcijski tim VfC OS BiH, sačinajvali su brigadir Emsad Čičkušić, vođa tima, major Jakov Ljubanić, major Hasan Čardaklija, major Slaviša Vuksanović, članovi tima. Utvrđeno područje u Republici Srbiji je obuhvatalo sjeverni i jugoistočni dio zemlje, uključujući gradove Beograd Novi Sad, Paraćin, Kragujevac, Valjevo, Sremska Mitrovica, te vojne poligone Orešac i Pasuljanske livade. Tokom inspekcije utvrđenog područja u Republici Srbiji inspekcijski tim VfC OS BiH posjetio je dvije komande i jednu vojnu lokacije unutar područja. Na ovim lokacijama inspekcijskom timu su prezentovani brifinzi pet jedinica koje se nalaze unutar utvrđenog područja. Pored obilaska lokacija unutar utvrđenog područja, inspekcijski tim je izvršio i helikopterski nalet istog u kom su pokrivene glavne vojne lokacije unutar područja.

Aktivnosti su protekle u skladu sa slovom i u duhu Bečkog dokumenta 2011, što je jasan pokazatelj da je Bosna i Hercegovina, kao i Republika Srbija u potpunosti dosljedne u provođenju Sporazuma o mjerama za izgradnju povjerenja i sigurnosti u Evropi – „Bečki dokument 2011“, te jačanju uzajamnog povjerenja.

4 FOTO GALERIJA