Vijesti

Načelnik ZŠ OS BiH na Konferenciji obilježavanja 30 godina Programa državnog partnerstva u Sjedinjenim američkim državama


Na poziv Šefa Biroa Nacionalne garde SAD, general Daniel Hokansona, general pukovnik Senad Mašović predvodi delegaciju OS BiH koja u periodu 17.-18.07.2023. godine učestvuje na konferenciji u povodu obilježavanja 30. godišnjice Programa državnog partnerstva.

Ministri odbrana, načelnici štabova i ambasadori iz više od 90 zemalja zajedno sa komandantima nacionalnih gardi svih saveznih američkih država, okupili su se u glavnom gradu SAD kako bi obilježili 30. godina od uspostave, izgradnje i uspješnog njegovanja međunarodnog povjerenja i saradnje kroz Program državnog partnerstva (SPP).

Program državnog partnerstva ministarstva odbrane SAD je ključni alat američke sigurnosne saradnje koji omogućava saradnju u svim aspektima međunarodnih civilno-vojnih poslova te potiče međuljudske veze na državnom nivou. U okviru ovog programa od 1993. godine zaključena su partnerstva sa 100 različitih država širom planete. Partnerstvo između Savezne države Maryland i Bosne i Hercegovine je jedno od 22 evropska partnerstva koja čine Program državnog partnerstva Evropske komande SAD-a.

Pod sloganom “Uzajamno korisne-trajne veze” general Hokanson je u svom izlaganju istakao da zajedničkim radom, udruživanjem resursa, razmjenom iskustava i učenjem jedni od drugih, poboljšavamo našu spremnost i interoperabilnost, produbljujemo trajna prijateljstva i ulažemo u našu zajedničku budućnost.

Tokom konferencije general Mašović imao je bilateralni sastanak sa zamjenikom komandanta Američke komande za Evropu (USEUCOM) general pukovnikom Steven L. Basham i civilnom zamjenicom i savjetnicom za vanjsku politiku pri USEUCOM, ambasadoricom Kate Marie Byrnes. Na predmetnom sastanku razgovarano je o modalitetima ubrzanih integracijama Bosne i Hercegovine u NATO strukture, jačanju američkog fokusa/prisutnosti, izgradnji kapaciteta i sposobnosti posebno u oblasti zračne i kopnene mobilnosti i protuzračne odbrane, daljnjem unaprjeđenju interoperabilnosti te pojačanom učešću pripadnika OS BiH u zajedničkim vojnim vježbama. General Mašović je tokom sastanka posebno naglasio činjenicu da je u sadašnjim sigurnosnim izazovima od krucijalne važnosti obezbjediti i dati podršku u procesu ubrzavanja procesa modernizacije OS BiH u svim područjima interesa za OS BiH. Naime, kako je istakao general Mašović, od esencijalne važnosti je dodatno ojačati i osnažiti OS BiH ali i pojačati strateško partnerstvo sa vojskom SAD-a, u cilju odgovora na, kako sadašnje tako i na buduće izazove. U cilju daljnje konkretizacije navedenog, u narednom periodu dogovorena je posjeta OS BiH od strane direktora Uprave za strategiju, planove i politike USEUCOM-a.

Na marginama konferencije, general Mašović sastao se i sa Načelnikom Združenog štaba američke vojske generalom Mark Milleyem, kojeg je upoznao u vezi aktuelnih dešavanja u zemlji posebno kada su u pitanju sigurnosni izazovi sa kojima se danas suočava Bosna i Hercegovina.

Pored generala Mašovića, u sastavu delegacije na konferenciji su učestvovali i ambasador Bosne i Hercegovine u SAD gosp. Sven Alkalaj, oficir za vezu BiH sa saveznom američkom državom Maryland pukovnik Admir Jusupović, lični pomoćnik NZŠ OS BiH pukovnik Nedim Biščević te predstavnici partnerske Nacionalne garde Maryland na čelu sa komandanticom nacionalne garde general majoricom Janeen Brickhead.

Tokom posjete SAD, general Mašović posjetit će i saveznu američku državu Maryland gdje je planirana posjeta i obilazak jedinica nacionalne garde Marylanda te sastanci sa najvišim civilnim i vojnim rukovodstvom ove partnerske države.

6 FOTO GALERIJA