Vijesti

Ispraćaj Inžinjerijske jedinice privremenog sastava Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Republiku Sloveniju


Nakon provedenih zakonskih procedura za angažovanje raspoloživih kapaciteta Oružanih snaga BiH, dana 11. augusta 2023. godine sa lokacije kasarne „Kozara“ Banja Luka, Oružane snage BiH su ispratile Inžinjerijsku jedinice privremenog sastava u R. Sloveniju u cilju podrške otklanjanju posljedica elementarne nepogode.

Ispraćaju pripadnika Oružanih snaga BiH prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH na čelu sa zamjenikom Ministara odbrane BiH Aleksandrom Goganovićem i zamjenikom načelnika ZŠ OS BiH generalmajorem Ivicom Jerkićem.

Iz kasarne “Kozara” u Banja Luci, u skladu sa raspoloživim kapacitetima i na osnovu zahtjeva, deset pripadnika Inžinjerijskog bataljona OS BiH sa potrebnim materijalno tehničkim sredstvima (dozer, kopač i dva vučna voza inžinjerskih mašina) upućeno je u Sloveniju gdje će biti angažovani na pružanju podrške strukturama vlasti Republike Slovenije u reagovanju i otklanjanju posljedica poplava i djelovat će u zoni angažovanja sa pripadnicima Oružanih snaga Republike Slovenije.

 

Medijsko informativni centar OS BiH

Kontakt tel: 033/587-914

e-mail:info@js.mod.gov.ba

8 FOTO GALERIJA