Vijesti

Posjeta delegacije Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke


Delegacija Oružanih snaga Savezne Republike Njemačke, u periodu od 14. do 16. augusta 2023. godine, u okviru bilateralne vojne saradnje nalazi se u službenoj posjeti Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH.

Delegaciju predvodi komandant Innere Führung Centra generalmajor Markus Kurczyk, Centra koji je zadužen za provedbu liderstva i građansko-demokratsko obrazovanja u Oružanim snagama

Njemačke. U pratnji generala Kurczyka su vojni ataše Njemačke u BiH pukovnik Franz Josef Nolte, te oficiri OS Njemačke, pukovnik Friedrich von Bismarck, kapetan fregate Kai Brand i poručnik Thomas Tüchsen.

U okviru posjete, delegacija Njemačke se 15. augusta 2023. godine sastala sa zamjenikom načelnika Zajedničkog štaba OS BiH za operacije generalmajorom Ivicom Jerkićom i saradnicima.

Na početku sastanka general Jerkić se zahvalio na posjeti i dosadašnjoj podršci Njemačke u oblasti školovanja pripadnika Oružanih snaga BiH, podršci projekata deminiranja, poboljšanju uslova skladištenja municije i rješavanja problema nestabilne municije. Također, general Jerkić se zahvalio na podršci u realizaciji infrastrukturnih projekata, opremanju kabineta za učenje njemačkog jezika, te na novoj finansijskoj podršci od 1,5 miliona eura za kupovinu uniformi za pripadnike OS BiH. Naglasio je i značaj nastavka saradnje na svim poljima uključujući i zajednički angažman u operacijama podrške miru.

General Kurczyk se zahvalio na gostoprimstvu,te je predstavio aktivnosti Innere Führung Centra, kao i doprinos Centra na razvoju lidera u OS Njemačke i mogućnost planiranja i organizovanja zajedničkih događaja edukacije. Naglasio je mogućnost održavanja zajedničkih seminara sa pripadnicima OS BiH u oblastima edukacije koju realizuje Innere Führung Centar, kao što je razvoj liderskih sposobnosti. Nadalje, naglasio je važnost podizanje svijesti kod vojnika i civilnog društva o važnosti odbrane države.

Na kraju sastanka je istaknuta zajednička opredjeljenost organizovanja zajedničkih kurseva i seminara u Bosni i Hercegovini i Njemačkoj u oblasti razvoja lidera, civic edukacije, kao i drugih vidova edukacije koje realizuje Innere Führung Centar.

U nastavku posjete, delegacija Njemačke se sastala sa inspektorima Generalnog inspektora MO BiH na čelu sa brigadnim generalnom Mirsadom Ahmićem, koji je i domaćin posjete. Tokom ekspertskih razgovora razmijenjena su iskustva i dobre prakse iz područja izgradnje integriteta i borbe protiv korupcije, edukacije iz profesionalizma i etike, unapređenja liderskih sposobnosti starješinskog kadra, te rješavanja sistemskih izazova i jačanja institucija odbrane.  

General Ahmić je prezentovao strukturu, nadležnosti i funkcije koju provodi Generalni inspektorat MO BiH i inspektori OS BiH, kao i aktivnosti koje se provode u MO BiH i OS BiH u oblasti izgradnje integriteta i borbi protiv korupcije, kao i drugim projektima kao što su “WPS CHOD Network”, “Human Security”. Naglasio je i značaj saradnje sa domaćim i međunarodnim organizacijama u okviru ovih projekata, te je prezentovao i realizovane aktivnosti na unapređenju normativno-pravnog i organizacijskog okvira s ciljem rješavanja uočenih sistemskih izazova, unapređenja statusa pripadnika OS BiH i jačanja operativnih sposobnosti OS BiH.

Tom prilikom, general Kurczyk prezentovao je historiju, strukturu i ulogu Innere Führung Centra u procesu edukacije i izgradnje modernog vojnika u demokratskom društvu, izgradnji liderskih vještina, vojne discipline, ali i drugim oblastima kao što su medicinsko osiguranje, religijska služba, te je naglasio značaj davanja fokusa na obuci iz etike i morala. General Kurczyk je iskazao želju za organizacijom međunarodnog seminara u sjedištu Innere Führung Centra u Koblencu, na kojem bi učestovali i pripadnici OS BiH.

Na kraju ekspertskih razgovora obostrano je zaključena potreba za razvijanjem bilateralne saradnje sa posebnim naglaskom na edukaciju pripadnika OS BiH u Innere Führung Centru, što bi se kroz daljnju koordinaciju i usaglašavanje uključilo u godišnji plan bilateralne vojne saradnje.


Medijsko informativni centar OS BiH

Kontakt tel: 033/587-914

e-mail: info@js.mod.gov.ba

8 FOTO GALERIJA