Vijesti

Saopćenje za javnost povodom nedoličnog ponašanja kandidata na osnovnoj vojničkoj obuci

Zajednički štab OS BiH ovim putem želi upoznati javnost da su istražni organi MO BiH i OS BiH, nakon vanrednog događaja klasifikovanog kao teži oblik narušavanja vojne discipline OS BiH koji se desio 14. augusta 2023. godine na lokaciji kasarne „Zaim Imamović“ u Pazariću, pokrenuli postupak za utvrđivanje disciplinske i krivične odgovornosti dva kandidata na osnovnoj vojničkoj obuci u Centru za osnovnu obuku OS BiH.

Oružane snage BiH će poduzeti sve neophodne mjere za sankcionisanje svih odgovornih lica te dodatno pojačati kontrolu i nadzor za poštivanje svih elemenata vojne discipline u svim jedinicama i komandama OS BiH a u cilju sprječavanja bilo kakvog nepoštivanja Zakona o službi, Etičkog kodeksa i ostalih zakonskih regulativa i propisanih procedura.

Na osnovu činjenica do kojih se dođe unutrašnjom istragom, MO i OS BiH će poduzeti daljnje mjere i radnje u skladu sa gore pomenutim propisima i procedurama, o čemu će javnost biti blagovremeno upoznata.

Medijsko informativni centar OS BiH

Kontakt tel: 033/587-914

e-mail: info@js.mod.gov.ba