Vijesti

Sankcionisan kandidat na osnovnoj vojničkoj obuci

Oružane snage BiH su nakon vanrednog događaja na osnovnoj vojničkoj obuci u Centru za osnovnu obuku OS BiH na lokaciji kasarne „Zaim Imamović“ u Pazariću, poduzele neophodne mjere na utvrđivanju relevantnih činjenica i odgovornosti aktera predmetnog događaja, gdje je ustanovljeno da je kandidat na obuci inicijala M. Đ. počinio težu povredu vojne discipline, te je u skladu sa važećim zakonskim aktima donijeto Rješenje o prekidu osnovne vojne obuke i obustavljanja postupka prijema kandidata.

Oružane snage BiH nastavljaju insistirati na poštivanju Zakona o službi, Etičkog kodeksa ponašanja i ostalih zakonskih regulativa i propisanih procedura od strane svih pripadnika sistema odbrane, te će svaku povredu istih strogo sankcionisati.

 

Medijsko informativni centar OS BiH

Kontakt tel: 033/587-914

E-mail: info@js.mod.gov.ba