Vijesti

Odbrambeni kurs ljudske sigurnosti na Vojnoj akademiji Shrivenham u UK


Na obuci “Odbrambeni kurs ljudske sigurnosti” koji se od 4. do 17. novembra 2023. godine održava na Vojnoj akademiji Shrivenham u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) učestvuje i majorica Jasmina Omerbegović, savjetnica za rodnu ravnopravnost i savjetnica za ljudsku sigurnost Oružanih snaga BiH (OS BiH).

U sklopu štaba odgovornog za izvođenje obuke, majorica Omerbegović angažirana je kao instruktorica. Kurs sadrži predavanja i praktične vježbe koje se odnose na ; zaštitu civila,  žene, mir i sigurnost, uključujući seksualno nasilje povezano sa konfliktom, izgradnju integriteta i borbu protiv korupcije, djeca u oružanom sukobu, moderno robstvo i trgovinu ljudima, prevenciju i borbu protiv nasilnog ekstremizma i zaštitu kulturnih dobara u oružanom sukobu.

Kurs pohađa 36 pripadnica i pripadnika oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade, Indonezije, Georgije i Somalije. Direktor kursa je major Peter Chilvers.Ovo je prvi put da je od strane Vojne akademije Shrivenham, putem Ureda vojnog atašea britanske ambasade u BiH, upućen poziv OS BiH za učešće u izvođenju obuke i svakako je rezultat odlične saradnje i podrške koju Britanska vlada pruža Ministarstvu odbrane BiH i Oružanim snagama BiH, kroz projekat uspostave obuke iz oblasti ljudske sigurnosti u OS BiH.

6 FOTO GALERIJA